BAREMOS SELECCIÓN FP DUAL INTENSIVA TEST PSICOPROFESIONAL EMPRESA NAVANTIA SME

 

Adxuntase baremos asociados á selección para a empresa NAVANTIA SME, para os convenios dos códigos:

C20240035  CS MECATRÓNICA INDUSTRIAL ( 9 PRAZAS)

C20240048  CS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS ( 5 PRAZAS)

C20240150  CS DESEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA ( 2 PRAZAS)

C20240230 CS AUTOMATIZACIÓN E ROBÓTICA ( 3 PRAZAS)

C20240141 CM SOLDADURA E CALDEIRERIA ( 4 PRAZAS)

a realizar no salón de actos do noso centro CIFP FERROLTERRA  o martes 9 de xullo ás 8:30 horas, a selección consiste en:

 

. TEST PSICOPROFESIONAL DE 40 PREGUNTAS , DE DEBUXO TÉCNICO E MATEMÁTICAS, é preciso obter minimno un 15 para a suma do baremo correspondente.

Para a realización do test e preciso traer calculadora cientifica, escuadra, cartabón, regla, compas, bolígrafos, lapiz, goma.

. BAREMO APROBADO POLA EMPRESA NAVANTIA SME., para a suma dos diferentes apartados e preciso traer toda a documentación oficial dos títulos requeridos asi como a vida laboral que acredita a experiencia que figura nos diferentes baremosou no seu defecto contratos de traballo.

AdxuntoTamaño
BAREMO FP DUAL DESEÑO DE FABRICACION MECANICA (1)_0 (1) (1).pdf184.35 KB
BAREMO FP DUAL CS AUTOMATIZACION Y ROBÓTICA (1).pdf90.32 KB
BAREMO FP DUAL CS SISTEMAS ELECTROTECNICOS E AUTOMATIZADOS (1) (2).pdf90.92 KB
BAREMO FP DUAL SOLDADURA E CALDERERIA (2).pdf395 KB
BAREMO FP DUAL MECATRÓNICA INDUSTRIAL (4) (4) (1).doc54 KB