CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán
O portal do Colexio Pedro Caselles Beltrán, antes Colexio do Mosteiro

SEGUNDA XUNTA DOS NENOS/AS

O venres 29 de xaneiro teremos a segunda xunta dos nenos/as:

  • Lectura da acta anterior
  • Explicación da posta en marcha do proxecto "O noso Patio"
  • Consideracións sobre o proxecto. 

Queremos seguir facendo partícipes aos nenos e nenas do deseño do noso colexio. 

Sorriso