Skip to Content

Programacións

Programacións

Adaptación (COVID-19) do novo curso escolar 20-21

PLAN COVID-19

PLAN CONTINXENCIA

Resumo pasos

HORARIO ESPELLO

De haber algún caso positivo confirmado nunha aula, procederase a corentenar aos contactos estreitos, que comunicaremos directamente ás familias, logo de ter contactado  con Alertas Epidemiolóxicas de Galicia. O resto do alumnado continuará as clases cos máximos coidados e normalidade posible.

Autotest

Enquisa de autoavaliación

Recursos para as familias

Declaración responsable

Teléfono dúbidas xerais COVID  900 400 116

Poderán aparecer sucesivas actualizacións desta información.  Revisada na data 6/10/20  Aquí tedes o  Enlace xeral que vai actualizando a Consellería.

Programacións por área e curso. Curso 2020-21

Decreto 105/2014 do 4 de setembro polo que se establece o curriculo de educación primaria na Comunidade autónoma de Galicia. Clica en galego. Clica en castelán.

ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Clica engalego. Clica en castelán.

ORDE do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículum nas ensinanzas de réxime xeral. Clica en galego. Clica en castelán.

PROGRAMACIÓNS DE TITORÍA.

PROGRAMACIÓNS DAS ESPECIALIDADES.

1º CURSO

INGLÉS   

De 1º a 6º.

2º CURSO

EDUCACIÓN FÍSICA

3º CURSO

1ºcurso,  2ºcurso,  3ºcurso,  4ºcurso,  5ºcurso,  6ºcurso

4º CURSO

MÚSICA 1ºcurso, 2ºcurso, cursocurso, 

5ºcursocurso

5º CURSO

PLÁSTICA 

1º curso,  2º curso 

6º CURSO

RELIXIÓN: CATÓLICAEVANXÉLICA

Aprobada a Programación Xeral Anual.

 

 CLICA  PARA LER.

 Esta PXA foi aprobada o día 6 de outubro.   

Axuste da programación do 3º trimestre polo COVID-19

Clica para acceder ao documento aprobado polo Claustro e Consello Escolar.

Quedan recollidos os axustes da programación do 3º trimestre segundo a instrución do 27 de abril de 2020.

A avaliación queda actualizada segundo as instrucións do 28 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se amplían e concretan determinados aspectos das Instrucións do 27 de abril de 2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Clica para ler.

Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. Clica.

Distribuir contido


by Dr. Radut