Skip to Content

Programacións

Programacións

Adenda para a actualización dos criterios de promoción no curso 21-22

Actualización dos criterios de promoción do centro, segundo a ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia. CLICA

Aprobada a Programación Xeral Anual.

 

A programación xeral anual, coñecida como a PXA, foi aprobada polo Claustro e Consello Escolar o día 5 de outubro do 2021, e recolle a organización do centro e das actividades para o curso académico 2021-22.

CLICA  PARA LER.

Eduemprende 5º

Nesta data tamén se aproba a elección do día 16 de maio como non lectivo.

Ver calendario 21-22.   

Adaptación (COVID-19) do curso escolar 21-22

 

 BENESTAR EMOCIONAL

 Autotest

 Recursos para as familias

Enquisa de autoavaliación

PLAN COVID-19

PLAN CONTINXENCIA

Resumo pasos

De haber algún caso positivo confirmado nunha aula, procederase a corentenar aos contactos estreitos, que comunicaremos directamente ás familias, logo de ter contactado  con Alertas Epidemiolóxicas de Galicia.

Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022” de data 01/10/2021

Teléfono dúbidas xerais COVID

900 400 116

Poderán aparecer sucesivas actualizacións desta información.  

Aquí o Enlace xeral que vai actualizando a Consellería.

Programacións. Curso 2021-22

Decreto 105/2014 do 4 de setembro polo que se establece o curriculo de educación primaria na Comunidade autónoma de Galicia. Clica en galego. Clica en castelán.

ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Clica engalego. Clica en castelán.

ORDE do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículum nas ensinanzas de réxime xeral. Clica en galego. Clica en castelán.

 

PROGRAMACIÓNS DE   ÁREAS DE TITORÍA PROGRAMACIÓNS DE ESPECIALIDADES

1º CURSO, PLÁSTICA, TEMP

2º CURSO, PLÁSTICA +TEM

3º CURSO

4º CURSO

5º CURSO

6º CURSO

INGLÉS

MÚSICA , , , , ,

EDUCACIÓN FÍSICA , , , , ,

RELIXIÓN CATÓLICA

RELIXIÓN EVANXÉLICA

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut