Skip to Content

Renovación de parte do Consello Escolar

RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. Clica para ler.

Aspectos destacados:

O xoves día 21 de outubro as 12:00h procederase ao sorteo para a designación dos membros da Xunta electoral. Tedes a acta cos resultados no taboleiro de secretaría.

O día 3 de novembro, constituirase a XUNTA ELECTORAL, que ten a competencia de concretar o calendario electoral.  

A renovación dos membros é parcial: 

  • 2 representantes do sector pais/nais
  • 3 representantes do sector profesorado
  • 1 representante do sector P.A.S

Co obxecto de manter os periodos de renovación, os membros do Consello Escolar elixidos conforme ao proceso adiado no curso 20/21 serán nomeados por un período de 3 cursos escolares.

As eleccións terán lugar  entre os días 22 e 26 de novembro.

Logo da constitución da xunta electoral publicaremos os prazos para a admisión de candidaturas.

Clases de EF do Fleming na instalación de Romil para cando.

 

Na imaxe está a zona de educación física que o Concelleiro de Deportes, Jose Manuel Fernández, adxudica para uso do Fleming na instalación de Romil, logo de comunicar que a parte inferior está cedida a unha empresa e é complicado mover as cousas, polo que non podemos compartila en horario de mañá, xa que pode haber problemas de seguridade.

Ver como está a zona actualmente. 

A finais do curso 20-21, logo de aceptar o que será o noso espazo, entramos nesa parte superior mentras dábamos por feito que se estaban a solucionar os problemas de seguridade, que amosaremos abaixo, que foron tratados co citado Concelleiro nunha reunión na propia instalación na que tamén estaban os técnicos de deportes e o profesorado... pero todo quedou parado, a día de hoxe sen novas e comprobando que o Concelleiro de Deportes non está a facer nada, o profesorado definitivo do colexio comunica ao Claustro que dará clase ao aire libre ata que se arranxen os problemas, medida que foi informada pola dirección ao Consello Escolar o día 5 de outubro para procurar conxuntamente dunha solución satisfactoria.

En xeral hai varios aspectos a mellorar:

Perigos na entrada. Un dos primeiros problemas está no movemento de 25 nenos e nenas na subida. Se clicades nas imaxes veredes mellor o percorrido da fila no que un/unha mestre/a de EF que vai no inicio da mesma non pode ver que fai o alumnado nese desprazamento, o que nos leva a valorar que a varanda de cristal é baixa e que este peche das bancadas non é moi axeitado para frear os xogos de persoas dunha idade entre os 6 e os 12 anos, que non ven perigo por ningures.  

    

Tamén se comenta que as columnas da zona central de movemento e xogo, brancas como todo o espazo, deben ser mellor sinalizadas para que non tropecen con elas.

Outro problema importante é o dos saíntes das xanelas de aluminio e das paredes de cristal, que pode abrir a testa de calquera que vaia correndo e caia sobre elas.

 

O Fleming está preocupado porque aumenta o malestar de toda a comunidade escolar... seremos quen entre colexio, familias, políticos e técnicos de dar unha solución a este problema?  

 

11 de outubro é o día do ensino.

Volvemos o día 13 de outubro.

Se tedes dúbidas consultade sempre o calendario escolar xa definitivo.

Aprobada a Programación Xeral Anual.

 

A programación xeral anual, coñecida como a PXA, foi aprobada polo Claustro e Consello Escolar o día 5 de outubro do 2021, e recolle a organización do centro e das actividades para o curso académico 2021-22.

CLICA  PARA LER.

Nesta data tamén se aproba a elección do día 16 de maio como non lectivo.

Ver calendario 21-22.   

Adaptación (COVID-19) do curso escolar 21-22

 

 BENESTAR EMOCIONAL

 Autotest

 Recursos para as familias

Enquisa de autoavaliación

PLAN COVID-19

PLAN CONTINXENCIA

Resumo pasos

De haber algún caso positivo confirmado nunha aula, procederase a corentenar aos contactos estreitos, que comunicaremos directamente ás familias, logo de ter contactado  con Alertas Epidemiolóxicas de Galicia.

Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022” de data 01/10/2021

Teléfono dúbidas xerais COVID

900 400 116

Poderán aparecer sucesivas actualizacións desta información.  Revisada na data 5/10/20 

Aquí tedes o  Enlace xeral que vai actualizando a Consellería.

Actualización de datos bancarios para a empresa do comedor

Ábrese o periodo de actualización dos datos bancarios para o cobro dos recibos de comedor das familias que lles corresponde pago por renda, segundo o recollido no modelo entregado de autodeclaración. 

Trátase dunha ficha de inscrición para os alumnos novos e unha ficha de modificación para aqueles alumnos cuxos datos teñan modificacións neste curso.

Modelo MODIFICACIÓN DO SERVIZO

Modelo DOMICILIACIÓN BANCARIA + NORMAS

Becas e axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo 2021-2022

O prazo remata o 30 de setembro.

Becas e axudas para o alumnado con necesidade de apoio educativo para o curso 21-22. Clica para ler a resolución.

MODALIDADES.

  • Ayudas y subsidios para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad o trastorno grave de conducta (incluye afectados por TDAH).
  • Ayudas para programas complementarios a alumnos con necesidad específica de apoyo educativo asociada a altas capacidades.

CLICA PARA ACCEDER

Entradas e saídas no curso 21-22.

Nas entradas os nenos e nenas estarán nas filas no lugar destinado ao seu grupo estable (pintado no chan) para en caso de ter un contaxio aislar só a ese grupo. As familias deben manter a supervisión dos seus fillos e fillas pero non deben estar nos recadros destinados ao alumnado. E poderán acceder á secretaría cando remate a entrada do alumnado.

Pecharemos a porta da entrada principal no recreo das dúas quendas de 11:30 a 12:20h para non ter persoas alleas aos grupos estables no camiño. Estaremos dispoñibles no teléfono. Contade con isto para sacar ao alumando nas citas médicas, avisade e o alumnado estará listo nos patios. 

Respectade o distanciamento social.

GRUPO

ENTRADA

SAÍDA

SAÍDA COMEDOR

5º e 6º

9:05

14:05

16:00*extraescolares

 CLICA

INSTALACIÓN DEPORTIVA CARA AO PATIO1 

INSTALACIÓN DEPORTIVA CONCELLO

Comen na 2º quenda

 Con autorización poden marchar despois de comer.

ENTRADA PRINCIPAL

3º e 4º

9:00

14:00

16:00h

Recollédeos no patio 2

CLICA

RÚA OURENSE

RÚA OURENSE

Comen na 3º quenda 

RÚA OURENSE patio2

8:55h

13:55h

 16:00h

CLICA

Entrada principal pasando ao patio1 CINCO MINUTOS ANTES

Entrada principal

Comen na 1º quenda

Pola entrada principal, o alumnado estará no patio1

Podedes recollelos dende as 15:00h

9:00h

14:00h

 16:00h

CLICA

Entrada principal

Entrada principal

Pola entrada principal, o alumnado está no patio1 (ver arriba imaxe)

Podedes recollelos dende as 15:00h

*O alumnado de 5º e 6º pode saír só se o autorizades. Valorádeo e faládeo con eles ou elas para poñer hora de chegada a casa.

O alumnado estará todo o tempo no recadro que lle corresponde ao seu grupo estable. 

Inicio do curso escolar 2021-22

Horario de secretaría

9:00 a 14:00h 

 

Entrega dos vales de libros para 1º e 2º.

O listado da adxudicación do fondo libros, está na zona interior da entrada. Estos libros de 3º a 6º curso, serán entregados ao alumnado polas persoas titoras os primeiros días de curso.

O venres día 3 de setembro estará no taboleiro interior o listado dos admitidos no comedor escolar logo da aprobación do Consello Escolar.

Entradas e saídas do alumnado neste curso 21-22

Fondo libros 2021-22

O mércores día 7 de xullo, publicaremos na ENTRADA INTERIOR o listado definitivo do fondo, donde aparecerán os libros que lle corresponde a cada un dos nenos e nenas solicitantes.

Podedes pasar a recoller os vales de libros de 1º e 2º e os de material, na semana do día 5 ao 15 de xullo. E logo a partir do día 1 de setembro.

Unha vez comprobado que libros entregará o fondo ao alumnado, teredes que comprobar cales son os libros que vos falta mercar (todo o alumnado ten que mercar os libros funxibles)

CLICA PARA SABER OS LIBROS DOS DIFERENTES CURSOS.

 

Ollo, o libro de inglés que da o fondo é o Class Book, non o Activity que é funxible.

Comedor escolar para o 2021-22

COMEDOR

ESCOLAR

DE XESTIÓN INDIRECTA 

349 prazas

 

XUNTA DE GALICIA

INSTRUCIÓN 3/2021 sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2021-22. 

Anexo II Autodeclaración. Debe ser presentada por todo o alumnado solicitante de comedor. 

Solicitude cos días a usar. Para entregar todo o alumnado, urxe que indiquedes os días reais a usar.

O alumnado usuario do curso 2020-21 (logo da entrega destes formularios) queda admitido para o curso 21-22 (non precisa estar pendente dos listados) e o de nova incorporación será baremado, de ser necesario.

Entregade ás dúas follas asinadas e a documentación para o baremo, no caso de alumnado novo, na secretaría. 

O venres día 3 de setembro a partir das 12:00h poremos o listado de admitidos no comedor, logo da aprobación polo Consello Escolar.

Domiciliación bancaria (pendente setembro)

Datas importantes no fin de curso 20-21

AXUDA LIBROS: remata o 22 DE XUÑO.Clica para acceder.

MATRÍCULA:

O periodo de matrícula para as familias de nova incorporación, comeza o luns 21, entregade o sobre cuberto na secretaría (evitar o 22 de xuño, fin de curso,  que entregaremos os historiais do alumando de 6º, para non ter aglomeracións) tedes ata o 30 de xuño.

COMEDOR 

Dereito á obxectividade na AVALIACIÓN. ORDE do 2 de marzo de 2021.Clica

Circular.

 

 Clica para acceder as programacións.

Despedida de 6º de primaria

O día 21 fixemos a despedida do alumnado de 6º curso.

Cada grupo de xeito individual, é dicir aula a aula,  comezando por 6ºA sobre as 9:10h e chegando a 6ºE fixo a súa despedida en directo no facebook do "Xiralibro no Fleming", (solicitade amizade) para manter os coidados necesarios pola pandemia, e poder compartir ese momento de xeito dixital, pero sen perder a frescura, coas familias.

Os problemas técnicos estiveron presentes, sobre todo no inicio do acto, tentaremos seguir mellorando aquelo que esté na nosas mans... pero o esforzo, a ilusión e o agarimo con que se fixo para poder compartilo, esperamos puidese ser visible.

O equipo docente e non docente do Fleming, vos desexan o mellor na vosa nova andaina pola vida!! 

Calendario escolar 2021-22

ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Clica na imaxe para ver a planificación das datas salientables. Pendente escoller un día como non lectivo. Xa queda recollido como non lectivo o día 16 de maio, aprobado polo Consello Escolar do 5 de outubro.

Inicio das clases e comedor o 9 de setembro

Premios da portada da nova revista escolar Esquío.

As persoas gañadoras da portada da revista escolar do colexio, Esquío nº25, posando con Noelia, a xefa de estudos, na entrada do centro.

 Esta revista conta coa magnífica colaboración da ANPA, que fai que ano a ano chegue a todos os fogares.

Os traballos gañadores (están na orde visual da colación do alumnado na foto). Parabéns polo traballo!!

Distribuir contido


by Dr. Radut