Skip to Content

Secretaría

Procedemento de escolarización extraordinaria

Dende o día 27 de abril as novas solicitudes de admisión de praza tramitaranse como Procedemento de escolarización extraordinaria conforme ao artigo 16 do DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro.

Deberán facerse chegar á Comisión de escolarización a través do Rexistro Xeral da Xunta de Galicia (presencial ou en sede electrónica)

Clica nos dous modelos a entregar: AnexoIII  e  Anexo IIIbis

Alumnado receptor das máscaras. PRAZO DE ENTREGA

CONTINUAMOS ENTREGANDO AS MÁSCARAS.

Revisade na entrada interior o listado definitivo

ORDE do 28 de outubro de 2021 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería, así como en centros privados concertados, no curso 2021/22 (código de procedemento ED330E).

Artigo 2. Alumnado destinatario:

1. Fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar.

2. Non fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar por diferentes circunstancias, pero: a) Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €. b) Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda da unidade familiar.

Artigo 6. Alumnado exento de presentar solicitude Non terá que presentar solicitude o alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar no curso 2021/22.

A solicitude será entregada no centro. PRAZO PECHADO

Prazo solicitude 15/11/2021 - 26/11/2021 Información en sede.

SOLICITUDE

Entradas e saídas no curso 21-22.

Nas entradas os nenos e nenas estarán nas filas no lugar destinado ao seu grupo estable (pintado no chan) para en caso de ter un contaxio aislar só a ese grupo. As familias deben manter a supervisión dos seus fillos e fillas pero non deben estar nos recadros destinados ao alumnado. E poderán acceder á secretaría cando remate a entrada do alumnado.

Pecharemos a porta da entrada principal no recreo das dúas quendas de 11:30 a 12:20h para non ter persoas alleas aos grupos estables no camiño. Estaremos dispoñibles no teléfono. Contade con isto para sacar ao alumando nas citas médicas, avisade e o alumnado estará listo nos patios. 

Respectade o distanciamento social.

GRUPO

ENTRADA

SAÍDA

SAÍDA COMEDOR

5º e 6º

9:05

14:05

16:00*extraescolares

 CLICA

INSTALACIÓN DEPORTIVA CARA AO PATIO1 

INSTALACIÓN DEPORTIVA CONCELLO

Comen na 2º quenda

 Con autorización poden marchar despois de comer.

ENTRADA PRINCIPAL

3º e 4º

9:00

14:00

16:00h

Recollédeos no patio 2

CLICA

RÚA OURENSE

RÚA OURENSE

Comen na 3º quenda 

RÚA OURENSE patio2

8:55h

13:55h

 16:00h

CLICA

Entrada principal pasando ao patio1 CINCO MINUTOS ANTES

Entrada principal

Comen na 1º quenda

Pola entrada principal, o alumnado estará no patio1

Podedes recollelos dende as 15:00h

9:00h

14:00h

 16:00h

CLICA

Entrada principal

Entrada principal

Pola entrada principal, o alumnado está no patio1 (ver arriba imaxe)

Podedes recollelos dende as 15:00h

*O alumnado de 5º e 6º pode saír só se o autorizades. Valorádeo e faládeo con eles ou elas para poñer hora de chegada a casa.

O alumnado estará todo o tempo no recadro que lle corresponde ao seu grupo estable. 

Inicio do curso escolar 2021-22

Horario de secretaría

9:00 a 14:00h 

 

Entrega dos vales de libros para 1º e 2º.

O listado da adxudicación do fondo libros, está na zona interior da entrada. Estos libros de 3º a 6º curso, serán entregados ao alumnado polas persoas titoras os primeiros días de curso.

O venres día 3 de setembro estará no taboleiro interior o listado dos admitidos no comedor escolar logo da aprobación do Consello Escolar.

Entradas e saídas do alumnado neste curso 21-22

Admisión do alumnado para o curso 21-22

 Postos escolares ofertados.

NIVEL EDUCATIVO  (PRIMARIA)

1º CURSO

2º CURSO

3º CURSO

4º CURSO

5º CURSO

6º CURSO

 12 libres e 10*

10

0

4

5

0

 * Inicialmente reservados para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (atendendo ao disposto no capítulo V da Orde do 12 de marzo de 2013).

 Podedes ler este documento visual para coñecer ou visualizar os aspectos básicos do colexio, en horario de 13:00 a 14:00h poderedes chamar para informarvos daquelo que non vos quedou claro. Non haberá portas abertas!! CLICADE NA IMAXE.

Presentar o formulario asinado no centro de orixe (prazo reserva), ou no primeiro centro elixido (prazo admisión) entrade a través da aplicación: 

 https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado  

Normativa reguladora do procedemento de admisión

A admisión de alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato está regulada no Decreto 254/2012, do 13 de decembro, e na Orde do 12 de marzo de 2013, modificada pola Orde do 25 de xaneiro de 2017.

ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e ED550B).

Distribución das máscaras

Encargadas as máscaras, tan pronto cheguen o comunicaremos para entregalas.

PARTICIPACIÓN NO PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS 

* Prazo de presentación da solicitude 14/11/2020 - 26/11/2020
Alumnado destinatario

1. Fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar.

2. Non fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar por diferentes circunstancias, pero:

a) Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

b) Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda da unidade familiar

Alumnado exento de presentar solicitude

Non terá que presentar solicitude o alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar no curso 2020/21.

LER A ORDE

As solicitudes presentaranse presencialmente no centro, e o formulario estará dispoñible nese prazo no centro docente ou  en sede. ModelED330E

 

Organización visual da entrada.

 O alumnado coa máscara posta accederá ás aulas pola porta indicada, e practicará o acceso de xeito ordeado desinfectando as mans e mantendo a distancia de seguridade.  

entrada

Uso de máscara para o acceso ao centro.

  

Para entrar no colexio hai que traer posta a máscara. Empregar o xel da entrada e manter a distancia de seguridade.

As familias comunicarán as faltas de aistencia ao profesorado titor e as de comedor ao centro por correo electrónico. 

Tamén pode empregarse a mensaxería Abalar.

PÓDESE ACCEDER Á SECRETARÍA (fora das entradas, saídas e movementos do alumnado polo centro) PARA:

Entregar/recoller os certificados, historiais, informes, etc que se precisen, previo aviso por escrito ao correo do colexio. Evitando todo o posible a circulación polas entradas.

Pasar a entregar/recoller aos seus fillos e fillas. 

Consulta dende a aplicación Abalar da Consellería.

 Podedes ver faltas, notas... no móbil descargando a app abalarMóbil.

Clica para acceder á máis información.

 Se algunha persoa ten algún problema coa aplicación, ou calquera incidencia importante, que envíe un correo ao centro coa acreditación correspondente (nome, dni do solicitante, e nome do neno ou nena co curso e letra) e iremos contestando o máis axiña posible. 

Descarga unha instancia para solicitar...

Clica para obter un modelo de instancia en galego.

Clica para obter un modelo de instancia en castelán.

 

Presentádeo na secretaría seguindo as instruccións da propia instancia.

 

Autorización para que o alumnado de 5º e 6º poida saír só con/sen irmáns pequenos.

Instrución conxunta 9/2017 pola que se establecen recomendacións sobre a saída dos alumnos ao remate do horario lectivo.

Trata de que as familias poidan autorizar ao alumnado de 5º e 6º a saír só ao remate da xornada, comedor, saídas escolares e poida tamén autorizarlles de consideralo conveniente a levar aos irmáns de 1º a 4º.

MODELO PARA ALUMNADO 5º E 6º. CLICA.

MODELO PARA ALUMNADO DE 1º A 4º. CLICA.

Distribuir contido


by Dr. Radut