Skip to Content

ANPA

Datos de interese para contactar.

Correo: info@anpacepfleming.com 

Teléfono no cole: 886 120901

Teléfono: 667 814486

ANPA do Fleming

XUNTA DIRECTIVA

Presidente: Carlos Rodríguez Rodríguez

Vicepresidente: Beatriz Raña Pérez

Secretario: Gonzalo Rodríguez Díaz

Tesoreiro: Jose Carlos García Vidal

 

Vocais:

Mª Isabel Covelo Gallardo

Sara Fernández Lavandeira

 

FUNCIÓNS

Asistir aos pais/nais ou titores/titoras legais en todo o que atinxe á educación dos seus fillos e fillas.

Colaborar nas actividades educativas do Centro.

Promover a participación dos pais/nais ou titores/titoras legais do alumnado na xestión do Centro.

Asistir aos pais/nais ou titores/titoras legais do alumnado no exercicio do seu dereito a intervir no control e xestión do Centro.

Facilitar a representación e a participación dos pais/nais ou titores/titoras legais do alumnado no Consello Escolar do centro e noutros órganos colexiados, nos que se atope establecido ou se requira a presenza da asociación.

Orientar e estimular aos pais/nais ou titores/titoras legais respecto das obrigas que lles incumben en relación coa educación dos seus fillos e fillas.

Fomentar as relacións de cooperación con outros centros escolares e os sectores sociais e culturais do contorno.

Promover a efectiva igualdade de dereitos de todo o alumnado, sen discriminación por razóns económicas, ideolóxicas, confesionais, raza ou sexo.

Requirir aos poderes públicos o cumprimento das leis, regulamentos e plans de actuación relativos á educación e á axuda que esta merece.

Desenvolver programas de educación familiar, así como actividades formativas, culturais e estudos.

Contribuír ao funcionamento dos diversos servizos do colexio.

Promover relacións de colaboración dos pais/nais ou titores/titoras legais co profesorado.

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

 09:00 h - 09:30 h.

Previa cita

09:00 h - 09:30 h.

Previa cita

09:00 h - 09:30 h.

Outros horarios con cita previa.

Distribuir contido


by Dr. Radut