DÍA DO LIBRO. 23 DE ABRIL

 

     O venres 23 de abril celebramos o Día do Libro.

     En colaboración coa Biblioteca Municipal do Concello de Mañón, iniciamos neste día a elaboración dun libro de animais no que participa todo o alumnado:  colorean láminas e poñen o nome do animal, buscan información en libros da biblio do cole e tamén nun lote de libros que nos preparou Begoña (a bibliotecaria do Concello), escriben a información máis importante, anotan a bibliografía empregada,...

     Esperamos telo rematado axiña e poder amosarvos o resultado.

 

Feliz día do Libro!!!!

  

  

ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2021-2022

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS

Pode consultarse:

 • No taboleiro interior do centro
 • Na aplicación AdmisionAlumnado  (coa Chave365 ou certificado electrónico)

 

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN 2021-22

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN

Prazo aberto do 1 de marzo ao 20 de marzo

 • Pódense presentar as solicitudes en formato de papel (modelo ED550B) neste centro (CEIP Francisco López Estrada) ou a través da aplicación ADMISIONALUMNADO

          As letras de prioridade que afectan ao primeiro apelido son as letras "W" e "S"; asimesmo, afectan ao segundo apelido as letras "B" e "F".

 

 

 

RESERVA DE PRAZA 

Dende o 11 de xaneiro ata o 8 de febreiro (ambos inclusive) queda aberto o prazo de solicitude de reserva de praza  nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa. Pódense presentar as solicitudes en formato de papel (modelo ED550A) neste centro (CEIP Francisco López Estrada) ou a través da aplicación "admisionalumnado"

MODELO ED550A-GALEGO         

MODELO ED550A-CASTELÁN

Pódese consultar toda a información relativa a este proceso na seguinte ligazón:

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/32849

 

25N DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

Hoxe celebramos no noso cole o Día Internacional contra a Violencia de Xénero.

En Infantil traballamos o conto "ROSA CARAMELO" .

O alumnado de Primaria escribiu LEMAS moi importantes

CONTRA A VIOLENCIA  e POLA IGUALDADE.

Aquí tedes unha mostra do noso traballo

  

 

Tamén podedes ver o vídeo na aula virtual do cole

 

Ao final da xornada todos os nenos e nenas, persoal docente e non docente foron agasallados cunha camiseta e unha pulseira que xentilmente donou o Concello de Mañón.

    

Moitas grazas pola colaboración

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

RECOLLIDA DE MÁSCARAS

 

Unha vez rematados os prazos para a solicitude de máscaras  e tendo xa a lista definitiva de beneficiarios/as procedemos ao reparto das mesmas.

Debo comunicarvos que TODO O ALUMNADO, poderá recoller máscaras reutilizables. Parte destas máscaras serán sufragadas pola Consellería, todas aquelas correspondentes a orde do 6 de novembro publicada nesta web.

O resto das máscaras serán sufragadas polo CONCELLO DE MAÑÓN  que xentilmente accedeu a facer este gasto no momento que lle comunicamos que moito do noso alumnado non tiña acceso ás máscaras gratuitas da Consellería.

DESDE AQUÍ O NOSO AGRADECEMENTO

 

As datas e horarios para recoller as máscaras son:

 • Martes 15: alumnado de 4º5º6º de Primaria.
 • Mércores 16: alumnado de 1º2º3º de Primaria
 • Xoves 17: alumnado de Infantil

Todos os días en horario de 16:45 a 17:45h.

Só un proxenitor por alumno/a e coas medidas de seguridade ás que xa estamos acostumados, máscara e distancia de seguridade.

 

 

Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos e en centros privados concertados no curso 2020-2021 (código de procedemento ED330E)

ALUMNADO DESTINATARIO:

1.-O alumnado matriculado en educación primaria que fose beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021

2.-O alumnado que non fose beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 que cumpra algunha das seguintes condicións:

 • Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6000 euros.
 • Alumnado matriculado en educación especial.
 • Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 • Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

 

SOLICITUDES:

O prazo de solicitudes estará aberto durante 10 días hábiles dende o día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia, é dicir, do 16 ao 27 de novembro de 2020.

 

Forma de presentación da solicitude: Unicamente de forma presencial no centro educativo no que estea matriculado o alumno/a.

A solicitude será única para todos os fillos/as que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020-2021; se están admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros.

 

DOCUMENTACIÓN: 

 •  ANEXO I  e ANEXO II     
 • Copia do Libro de Familia onde figuren o alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar
 • Copia da sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor (en caso de separación ou divorcio)
 • Certificado do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia ( de ser o caso)
 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero (de ser o caso)

 

ALUMNADO EXENTO DE PRESENTAR A SOLICITUDE NO CENTRO:     

Non ten que presentar a solicitude o alumnado beneficiario de axuda de material escolar no curso 2020-2021

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

  

 

A parte da inscripción  no Concello tamén deberán enviar ao cole a seguinte autorización debidamente cumprimentada e asinada 

AUTORIZACIÓN pdf      AUTORIZACIÓN odt

 

COLABORADORES/AS DE COMEDOR

COLABORACIÓN E COMPENSACIÓN ECONÓMICA

ACORDO DO CONSELLO EN MATERIA DE COMEDORES ESCOLARES

    O pasado 15 do mes en curso o Consello da Xunta autorizou, tal e como se especifica no texto do acordo aprobado, o aumento dos complementos e compensacións económicas que perciben os directores e encargados dos centros co comedores de xestión directa, os directores dos centros con comedores de xestión indirecta e os colaboradores voluntarios que realizan tarefas de coidado e vixilancia dos menores comensais.

    O incremento afecta ao complemento e á compensación diaria por asistencia efectiva ao comedor escolar e a suma total a percibir trimestralmente por este concepto, a mes vencido, será a resultante de multiplicar durante ese período temporal o número de días de asistencia efectiva ao comedor, a partir do 1 de outubro do ano en curso, polo importe económico fixado en cada caso.

 

    Dito acordo autoriza tamén, de xeito excepcional, no caso de non contar no comedor escolar co número necesario de colaboradores que sexan persoal funcionario e laboral destinado no colexio ou pais e nais, titores legais e acolledores familiares dos alumnos escolarizados nel, a estender aos familiares convivintes, que residan no mesmo domicilio dos menores comensais, a posibilidade de colaborar voluntariamente, nos mesmos termos previstos na lexislación sectorial de aplicación para os restantes colaboradores.

 

    A excepcionalidade desta medida condiciona a súa vixencia, que rematará no momento no que deixen de aplicarse as medidas educativas e sanitarias abordadadas para paliar a pandemia do COVID-19.

ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19

    Recollemos aquí a avaliación diaria que deberán facer os pais/nais/titores legais ao alumnado, cada mañá, antes da chegada ao centro educativo.

    No caso de que o alumno/a teña polo menos un dos síntomas non se enviará ao colexio e a súa familia contactrá inmediatamente co centro de saúde de referencia do alumno/a e con algunha das persoas membros do equipo COVID.

ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN

    

 

Distribuir contido