Dynamisation des classes de français
04/10/2021 | 19:31
O curso leva por título "Dynamisation des classes de français" e busca a combinación de variados recursos para dinamizar as clases de francés, a partir de propostas relacionadas co xogo, a aula invertida, os textos literarios e xornalísticos, así como o teatro e a simulación global, sen esquecer a concepción de materiais para un mesmo grupo con distintos niveis. 
Carta Curslo LIM
24/09/2021 | 13:59
Creación de recursos educativos con LIM, Aprendizaxe do manexo desta ferramenta para a creción de recursos educativos
Cartaz: Introdución ao deseño en 3D Blender
17/09/2021 | 10:30
Introducción ao deseño con 3D Blender, Fundamentos básicos para aplicar na acción educativa dende a perspectiva da innovación gráfica.
Formación FP_AMPLICACIÓN
21/07/2021 | 15:16
Actividades do Plan de Formación de FP. Setembro/Decembro 2021. Data límite de inscrición en Fprofe: mércores, 28 de xullo de 2021.
Plan Anual de Formación do Profesorado. Curso 2021/22
17/06/2021 | 11:43
Plan Anual de Formación do Profesorado para o curso 2021/22