Comedor Escolar

COMEDOR ESCOLAR 2020-2021

ABERTO O PRAZO PARA AS PERSOAS COLABORADORAS NO COMEDOR ESCOLAR 2020-2021

 Está aberto o prazo de admisión de membros da comunidade educativa do centro como colaboradores voluntarios nas tarefas de atención e apoio ao alumnado usuario do comedor escolar durante o curso 2020 - 2021 tal e como se indica no ANEXO IV

IMPRESO SOLICITUDE COLABORADORES

 

 Está á disposición de tódalas familias que solicitaron o servizo de comedor escolar para o vindeiro curso, o Modelo de autodeclaración (ANEXO II) que poderán descargar nesta páxina.

ANEXO II: MODELO DE AUTODECLARACIÓN E ESPECIFICACIÓNS

Deberán entregar este ANEXO II cumprimentado xunto coa acreditación do domicilio familiar mediante CERTIFICADO DO PADRÓN MUNICIPAL no que figuren todos os membros da unidade familiar que conviven nel, certificado que deberá ser expedido dentro do ano natural ao que corresponda o proceso de admisión.

 

(Agradecería que me facilitasen tales documentos antes de rematar o mes de xullo, aínda que o prazo marcado pola Instrucción é antes do 11 de setembro de 2020)

 

AXUDAS BOLSEIROS DE COMEDOR

COMEDOR ESCOLAR

AXUDAS AOS USUARIOS DE COMEDOR QUE TEÑAN GRATUIDADE OU QUE PAGUEN 1 EURO

 

    Queridas familias:

A Consellería acaba de publicar hoxe luns día 30 de marzo unha Orde no DOG sobre axudas a bolseiros do comedor escolar. Dita Orde considera bolseiros aos nenos/as que teñen gratuidade e os que pagan 1 euro.

O prazo para a tramitación desta solicitude comeza mañá día 31 de marzo e remata o 6 de abril, ambos os dous incluídos.

Orde do 27 de marzo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar.

 

As familias que o desexen poden tramitar a petición persoalmente en sede electrónicahttps://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365

 

A dirección do centro contactará telefónicamente coas familias para facilitar o proceso en horario de mañá (de 10:00 h a 14:00 h)

Distribuir contido