PARA LEMBRAR O QUE PENSABAMOS EN EDUCACIÓN INFANTIL

Dende sempre as portas da nosa aula están abertas a colaborar con outras entidades educativas, máis porque tamén son abertas as tarefas que realizamos nela e que permiten que cada quen resolva segundo o seu nivel de desenvolvemento (ni tan sequera fan todos/as o mesmo ao mesmo tempo).

Por iso cando, despois de rematar o ciclo de educación Infantil, podemos ler os pensamentos que se “cociñaban” pola nosa aula o facemos con ledicia.  Son argumentacións froito do desenvolvemento do seu pensamento aínda en proceso, pero totalmente sinceras e espontáneas. O que si é certo, é que as súas palabras deixan pegada para a comprensión do mundo no que vivimos.

Así pensaba sobre tecnoloxía o meu alumnado que agora cursa 2º de Educación Primaría, dialogando coa mestra da UDC Concepción Sánchez Blanco (páxinas 1279-1258).

 MAR Santiago Arca, decembro 2017

Tecnologías de la información y la comunicación en el aula de Educación Infantil: críticas y desafíos

Concepción Sánchez Blanco

Tecnología, innovación e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje / coord. por Rosabel Roig Vila, 2016, ISBN 978-84-9921-848-9, págs. 1279-1285

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/61787