Admisión do alumnado para o curso 2021/2022 sticky icon

Clic na imaxe para agrandar

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Para presentar unha solicitude deberá seguir algunha das opción descritas a continuación:
  1. Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro: ENLACE
    Para presentar a solicitude presencialmente no centro deberá entrar no Enlace, seleccionar a opción de menú “Solicitudes--> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Confirmar solicitude”. Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón “Confirmar” e poderá descargala para asinar e presentar no centro.
  2. Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica:
    Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital. Ao final, premendo no botón "Firmar e presentar en Sede Electrónica", poderá firmar a solicitude dixitalmente, quedando como presentada no centro, sempre que o proceso de firma remate correctamente.
  3. Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro:
    Se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual descargando dende os seguintes enlaces os documentos, cubrilos e presentalos no centro asinados polos dous proxenitores ou, se é o caso, por un proxenitor e copia da sentencia xudicial onde se recolla que ten a custodia do menor en exclusiva.

Impreso en Galego

Impreso en Castelán

Calendario do proceso e Normativa
 

 

 

 

CALENDARIO ESTIÑO sticky icon

Un ano máis recibimos o calendario “Estiño”, adicado ó río.
Debido ó COVID, non se pode distribuír para a súa venta como en anos anteriores.
Os interesados en mercar algún calendario, deberán levar os cartos (1,50 €/unidade) e darllos o/a titor/a correspondente.

Esperamos que vos guste

Prorroga da suspensión da actividade lectiva polas obras sticky icon

Bos días,
En previsión de que as obras no piso de abaixo non van estar rematadas para o vindeiro luns, vémos na obriga de prorrogar a suspensión das clases nos cursos de infantil outros tres días de momento. Do seguinte xeito:


Luns 14 non terá clase 5º de infantil.
Martes 15 non terá clase 6º de infantil.
Mércores 16 non terá clase 4º de infantil.


Disculpade as molestias e grazas polo voso esforzo.
A dirección

SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE LECTIVA EN INFANTIL POLAS OBRAS sticky icon

    Comunicamos que por mor das obras na planta baixa do edificio onde se ubican as aulas de ed. infantil, a vindeira semana, imos a ter que reubicar ó alumnado de infantil en aulas do 2º andar e suspender a actividade lectiva nun curso de infantil cada día posto que só dispomos de dúas aulas utilizables para os tres grupos e como sabedes non podemos misturalos. Deste xeito, e co consentimento da xefatura territorial a suspensión das clases quedará da seguinte forma:


9/12/2020: Non terá clase o alumnado de 4º de ed. infantil
10/12/2020: Non terá clase o alumnado de 5º de ed. infantil
11/12/2020: Non terá clase o alumnado de 6º de ed. infantil

Un saúdo e disculpade as molestias.
A dirección