MATRÍCULA CURSO 2019/2020. Listaxe definitiva de alumnado admitido e excluído

LISTAXE EN FORMATO PDF

Tags: Secretaría

Listaxe definitiva de libros de texto do fondo solidario 2019-2020 adxudicados

Segundo as instrucións da ORDE do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento ED330B), artigo 13 bis, faise pública a listaxe de libros adxudicados ao alumnado deste centro.

Listaxe

Tags: Secretaría

COMEDOR ESCOLAR

De conformidade co previsto no artigo 14 do Decreto 132/2013 o centro fai chegar ás familias dos comensais do comedor o modelo impreso de autodeclaración de prezos públicos. Esta autodeclaración deberá ser entregada no centro cuberta en todos os seus extremos antes do 11/09/2019.
Mediante este impreso os adultos que exerzan a patria potestade, a tutela ou o acollemento familiar dos alumnos autodeclararán as circunstancias de carácter persoal e de renda neta per cápita familiar correspondente ao exercicio fiscal 2018, anterior ao ano actual, e, conseguintemente, determinarán a contía do prezo público que lles corresponde aboar, de acordo cos tramos fixados no citado Decreto.

Impreso

Tags: Secretaría

listaxe de solicitudes de libros de texto do fondo solidario excluídas

Segundo as instrucións da ORDE do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento ED330B), artigo 13 bis, facemos públicas a listaxe de solicitudes de libros de texto do fondo solidario excluídas.

Listaxe de solicitudes de libros de texto do fondo solidario excluídas.

As que non figuran excluídas teñen asignado o lote completo de 6 libros: C. Sociais, C. Naturais, Lingua Castelá, Lingua Galega, Matemáticas, Inglés (Libro). Entregaranse en setembro ao comezo do curso. O resto dos libros deberán mercalos,.

Se quere formular algunha reclamación, pode facelo ata o 19 de xullo no colexio.

Listaxe de solicitudes de axuda para libros e material concedidas e excluídas

Segundo as instrucións da ORDE do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento ED330B), artigo 13 bis, facemos pública a listaxe de solicitudes de axudas para libros e material escolar concedidas e excluídas, coa causa da exclusión.

Listaxe de axudas concedidas e excluídas.

Importante:

As persoas solictantes dispoñen de 10 días para formular reclamacións no colexio.


As persoas solicitantes que non aparecen na listaxe de excluídas, poderán recoller o vale no colexio ata o 19 de xullo, en horario de 11:00 a 13:30 . Os vales que non se recollan nestas datas serán entregados en setembro.

Tags: Secretaría