Axudas para libros - curso 2022/2023 sticky icon

Están convocadas as AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR, así como a PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios normalizados (anexo I e anexo II) dispoñibles na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) ou a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.

Para presentala presencialmente no centro deberá solicitar cita previa no teléfono 982 828 133 (en horario lectivo). Antes deberanse descargar e cubrir estes impresos:

ou solicitalos en conserxería sen necesidade para isto de cita previa.

O prazo de presentación remata o vindeiro 22 de xuño.

IMPORTANTE: o alumnado que no curso 2022/2023 curse estudos de 1º de ESO deberá presentar a solicitude no IES no que foi admitido.

Axudas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo sticky icon

A convocatoria destas axudas para o curso 2022 - 2023 publicouse o 18 de maio de 2022. Poderán pedirse desde o 19 de maio ata o 30 de setembro de 2022 presentando a solicitude no centro.

Matrícula para o curso 2022/2023 sticky icon

Impresos

NOTAS:

  • Cita previa para presentación da documentación (Tfono.: 982 82 81 33).
  • Os alumnos que cursan este ano 6º de E. Infantil neste colexio recibirán nos seus domicilios os documentos que deberán cubrir e presentar para comezar os seus estudos de E. Primaria obrigatoria o vindeiro curso.
  • O resto do alumnado lembramos que ten permanencia garantida, polo que non terá que realizar solicitude de matrícula.
  • Os usuarios de transporte escolar ou comedor escolar terán que cubrir os impresos que se lle facilitarán no centro cando se abra o prazo.

 

Listaxe definitivo de alumnado admitido sticky icon

28/04/2022


Están publicadas no taboleiro de anuncios interior do centro as listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas no proceso de admisión de alumnado para o curso 2022/2023.

Contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.


 

PROXECTOS

A

A

 

Enlace Aula Virtual