PUBLICACIÓN LISTAXES DEFINITIVAS LIBROS FONDO SOLIDARIO sticky icon

Comunícase que están publicadas no taboleiro interior de anuncios as listaxes definitivas de solicitudes admitidas para o fondo solidario de libros de texto así como as listaxes de vales concedidos para a adquisición de libros de texto e material escolar. (Tamén se poden consultar na aplicación FONDOLIBROS coa Chave365; pola Lei de protección de datos non se poden publicar no exterior nin na web).

Publicación das listaxes de axudas (libros, material e fondo) sticky icon

Xa están publicadas no taboleiro interior de anuncios as listaxes provisionais de solicitudes concedidas e excluídas do Fondo Solidario e as listaxes de vales concedidos para a adquisición de libros de texto e material escolar. (Tamén se poden consultar na aplicación FONDOLIBROS coa Chave365; pola Lei de protección de datos non se poden publicar no exterior nin na web).

A partir do luns, día 6 de xullo, e ata o día 15 do mesmo mes os pais/nais dos alumnos/as poderán pasar a recoller os vales das axudas concedidas en horario de 10:30 a 13:30. Os que non se recollan nese período, entregaranse no mes de setembro.

Os alumnos que cursen 3º ou 4º de E. Primaria no curso 2020/2021 e participen no FONDO SOLIDARIO, despois de consultar as listaxes expostas, deberán pinchar no seguinte enlace para saber os libros que deberán mercar: Enlace

HISTORIAIS ACADÉMICOS sticky icon

Os pais/nais/titores legais dos alumnos que remataron 6º curso de E. Primaria promocionando ao instituto poden pasar polas oficinas do centro a partires do luns 29 de xuño para recoller os HISTORIAIS ACADÉMICOS.

Estes documentos orixinais deberanse conservar sempre en propiedade do alumno/a, aportando fotocopias cando lle sexan requeridos para calquera trámite. Para a matrícula no instituto non lle deberán ser requeridos pois, segundo a normativa vixente, o centro remitiralle copias dos mesmos ao instituto correspondente previa petición deste.

LIBROS DE TEXTO 2020/2021 sticky icon

No seguinte enlace publícase a relación de libros de texto e material didáctico que se utilizarán no centro para o vindeiro curso escolar 2020/2021.

Ata que se publiquen as listaxes definitivas de axudas concedidas para libros do fondo (3º, 4º) ou para a adquisición de libros (1º, 2º) non se deben mercar os libros de texto.

A partires do 1 de xullo publicarase no taboleiro de anuncios interior do centro a listaxe provisional de admitidos e excluídos na convocatoria de axudas para adquirir libros de texto e material escolar e a participación no fondo solidario de libros de texto. O 10 de xullo publicaranse as listaxes definitivas.

A partires do día 1 de xullo e ata o 15 de xullo poderán recoller os vales no colexio, en horario de 10:30 a 13:30. Os que non se recollan nese período, entregaranse no mes de setembro.

Os solicitantes con axudas denegadas por erros na documentación, ou os que detecten algún erro no vale, terán 2 días desde a publicación da listaxe provisional para emendar as deficiencias ou remitir a documentación necesaria.

 

SOLICITUDE TRANSPORTE - COMEDOR CURSO 2020/2021 sticky icon

Está aberto o prazo para solicitar os SERVIZOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E COMEDOR ESCOLAR para o curso 2020/2021.

Os alumnos/as que desexen ser usuarios de calquera destes servizos (ou dos dous) deben cumprimentar e presentar no centro o impreso:

No caso de que se solicite praza para o comedor escolar, deberase cumprimentar tamén o impreso:

 

COLABORADORES/AS DO COMEDOR

A partir do 22 de xuño estará aberto o prazo de admisión de solicitudes dos membros da comunidade educativa para actuar como colaboradores voluntarios nas tarefas de atención e apoio ao alumnado usuario do comedor escolar durante o curso 2020/2021. Os pais/nais/titores legais que desexen colaborar deberán cubrir o seguinte impreso e presentalo na dirección do centro:

Todos estes impresos tamén están dispoñibles nas dependencias do centro.