Admisión do alumnado. Listaxe provisional de admitidos. sticky icon


Infórmase que está publicada no taboleiro interior do centro a listaxe provisional de alumnado admitido e non admitido no procedemento de admisión para o curso 2023/2024.

 


 

 

Admisión de alumnado - curso 2023/2024 sticky icon

Clic na imaxe para agrandar

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Para presentar unha solicitude deberá seguir algunha das opción descritas a continuación:
  1. Cubrir a solicitude informaticamente e presentala asinada de xeito manual no centro: ENLACE
    Para presentar a solicitude presencialmente no centro deberá entrar no Enlace, seleccionar a opción de menú “Solicitudes--> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Confirmar solicitude”. Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón “Confirmar” e poderá descargala para asinar e presentar no centro.
  2. Cubrir a solicitude informaticamente e asinala en Sede Electrónica:
    Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital. Ao final, premendo no botón "Firmar e presentar en Sede Electrónica", poderá firmar a solicitude dixitalmente, quedando como presentada no centro, sempre que o proceso de firma remate correctamente.
  3. Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro:
    Se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual descargando dende os seguintes enlaces os documentos, cubrilos e presentalos no centro asinados polos dous proxenitores ou, se é o caso, por un proxenitor e copia da sentencia xudicial onde se recolla que ten a custodia do menor en exclusiva.

Cita previa para presentación da solicitude no centro:

Tfono. 982 82 81 33

Impreso en Galego

Impreso en Castelán

Calendario do proceso e Normativa
 

RESERVA DE PRAZA PARA O INSTITUTO «LAMA DAS QUENDAS» - CURSO 2023/2024 sticky icon


IMPORTANTE:

A reserva de praza, segundo a normativa vixente, en Chantada só se pode facer para o INSTITUTO «IES LAMA DAS QUENDAS» e ten que presentarse vía electrónica ou no colexio, nunca no instituto.

Os alumnos do noso centro, por tanto, SÓ PODERÁN SOLICITAR RESERVA DE PRAZA para o I.E.S. "Lama das Quendas", porque é o centro onde oficialmente estamos adscritos. Os que queiran seguir os estudos de E.S.O. no I.E.S. "Val do Asma" terán que agardar que se abra o prazo para ADMISIÓN DE ALUMNADO (1-20 de marzo).

Os centros de primaria NON PODEN FACER RESERVA DE PRAZA nin para alumnos que se vaian incorporar a Educación Infantil nin para a Educación Primaria (salvo que tiveran centros adscritos, que non é o caso dos de Chantada). Estes alumnos deberán agardar que se abra o prazo para ADMISIÓN DE ALUMNADO. Os que xa están cursando os estudos no centro este ano non teñen que solicitar nin reserva nin admisión.


Clic na imaxe para agrandar

Presentación vía electrónica:

 

Renovación parcial do Consello Escolar sticky icon

Deu comezo o proceso que dará lugar á renovación parcial do Consello Escolar do centro.

A Xunta Electoral, na súa reunión celebrada con data 03/11/2022, aprobou o seguinte calendario:

 

 


 

AMPLIACIÓN DA AXUDA PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR sticky icon

O alumnado que foi beneficiario do vale para adquirir material escolar por importe de 50 € recibirá un vale adicional de 25 €.

As familias poderán recoller este segundo vale a partir do vindeiro luns, 17 de outubro, previa cita (Tfono. 982 82 81 33).

PROXECTOS

A

  A

 

Enlace Aula Virtual

Punto Laranxa contra o acoso escolar