Presidente: Xabier Vázquez García

Xefa de Estudos: Elva López Díaz

Secretaria: Mª Carmen Fernández Delgado

VOCAIS:

Mestras/es:

Begoña Baeza González

Lorena Feijoo López

Mª Isabel Mazaira Figueiras

Mª Rosa Pardo Capón

Mª Elisa Varela Rodríguez

Pais/nais:

Diego García Deus

Iratxe Ochandategui Amigo

Sofía Outeiral Pérez

Sabrina Rodríguez Fernández

Verónica Viana Fernández

Persoal non docente:

María Josefa Varela Blanco

Representante do concello:

Pamela Fernández Águila

Tags: Consello Escolar