O horario lectivo do alumnado é de 8:55 a 13:55.

O portalón de entrada abrirase, para o alumnado de transporte escolar, coa chegada do primeiro autobús e nunca antes das 8:40 horas, que estará atendido por profesorado.

O alumnado non transportado debe entrar ás 8:55 sendo a familia a responsable ata esa hora.

O Centro permanece aberto e o alumnado custodiado por persoal non docente, no seguinte horario:

  • De 13:55 a 15:00 para comedor (Xestionado polo Centro).
  • De 15:00 a 16:00 para actividades extraescolares (Xestionado pola ANPA).

Prégase puntualidade á hora de entrar no centro; No caso de impuntualidade reiterada, tanto nas entradas como nas saídas, o centro verase na obriga de tomar as medidas oportunas e comunicarllo ao Concello para que poña en funcionamento o Protocolo de Absentismo.

HORARIO DO EQUIPO DIRECTIVO:

 

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
08:55 - 09:50   Dirección

Dirección

Xefatura

Dirección  
09:50 - 10:45   Secretaría   Xefatura

Dirección

Secretaría

10:45 - 11:40 Dirección        
12:10 - 13:05 Xefatura        
13:05 - 13:55 Secretaría        

 

HORARIO DE ATENCIÓN Á FAMILIA:

Luns de 16:00 a 17:00. Cita previa.

HORARIO DE ATENCIÓN DA ORIENTADORA:

Tódolos días, agás os mércores. Prégase cita previa.

Tags: Horario