You are hereLingua Extranxeira

Lingua Extranxeira


Holi festival sticky icon

Thisweek, as part of cultural exchange, students were introduced to Indian festival called HOLI, a festival of colors which was celebrate on18th MARCH in India. They were excited to know thatthe festival celebrates arrival of spring season and indicates hope for good harvest. Students painted holi cards with vibrant colors. Theyen joyed listening typical holi songs while coloring their holi cards.

Esta semana, como parte do intercambio cultural os alumnos, traballaron algunas actividades relacionadas cun festival indio chamado HOLI. Este festival é un festival de cores que se celebra cada 18 de Marzo na India coa chegada da primavera e indica desexo dunha boa colleita. Colorearon tarxetas con cores vivos mentres escoitaban cancións.

Sant Patrick's Day sticky icon

This week we celebrate St. Patrick day. Students designed several posters explained the festivity.
 

Esta semana celebramos a festividade de San Patricio. Os estudiantes fixeron murais explicando a festividade.

MÁSCARA INDIA sticky icon

KATHAKALI MASK

Esta máscara forma parte importante do atuendo dos bailaríns masculinos da India.
Ten as súas propias características, a cara é verde e o cuello é branco.
Todas as cores da máscara son vivas e os ollos son prominentes.
A os alumnos explícaselles a orixe da máscara e algunha información básica sobre o baile.
Nestes días estase traballando o entroido e intentouse relacionar as semellanzas entre a cultura india e a galega.
Forming an important part of male dancer’s attire
Kathakali Mask has its specification. The face is generally green and  collar is white. All the colors of the mask are vibrant and eyes are bold.
Students were told about the origin of mask and some basic information about the dance form was imparted.
As students are in carnival mood here and working on the costumes, the idea to introduce this part of attire to students was to establish understanding regarding the similarities between Spanish and Indian culture.

Postre típico de La India sticky icon

Alumnos de 5º e 3º de primaria tiveron a oportunidade de probar un postre típico de India, elaborado pola nosa auxiliar Dimple Sood.
Os nenos practicaron o vocabulario dos ingredientes da receta unhas novas e outras de repaso.

Fixeron un xogo onde tiñan que adiviñar os ingredientes.


Typical Indian dessert  Narigal Ke laddoo
Students of 5 and 3 grade had the opportunity to taste a typical Indian dessert prepared by our auxiliar Dimple Sood
Pupils practise some new vocabulary and a revision with the ingredients of the recipe.
We played a game where they had to guess the ingredients on the basis of smell and taste of the dish

Diwali sticky icon

This week (Nov 01- Nov 05), as part of exposure to  other cultures, students learned about famous indian festival Diwali which was celebrated in India on 4th of November this year. Students compared major celebration styles here in their home country and students were amazed to know that Diwali is also celebrated with the same spirit and almost same practices as decorating the houses, having family parties and dinner, exchange of gifts etc. Students enjoyed the presentation and video prepared by the current indian auxiliar about Diwali. Looking at the decorations, students also made some Diwali cards. Many of them showed an interest of visiting India someday just to witness Diwali as a personal experience. They were overwhelmed after knowing about the variety of sweets that form part of Diwali celebration.Esta semana, (nov 01 -nov 05), como una parte del intercambio cultural los estudiantes aprendieron sobre, Diwali que se celebró el 04 de noviembre este año y es el festival indio más famoso. El alumnado comparó festivales de su propio país y le sorprendió que Diwali también se celebra con el entusiasmo  de dar  regalos, decorar la casa, celebrar cenas familiares y fiestas etc. Los estudiantes visualizaron una presentación y un video preparados por la auxiliar actual. Al ver la decoración,  los estudiantes tambien hicieron unas tarjetas de Diwali. Muchos de ellos mostraron interés de viajar a la India algún día para descubrir personalmente la experiencia de Diwali. Ellos estuvieron impresionados al observar la variedad de dulces que forma  parte de la celebración de Diwali.

 

PROXECTOS

A

  A

 

Enlace Aula Virtual

Punto Laranxa contra o acoso escolar