You are hereSecretaría

Secretaría


Listaxe definitiva de libros de texto do fondo solidario 2019-2020 adxudicados sticky icon

Segundo as instrucións da ORDE do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento ED330B), artigo 13 bis, faise pública a listaxe de libros adxudicados ao alumnado deste centro.

Listaxe

COMEDOR ESCOLAR sticky icon

De conformidade co previsto no artigo 14 do Decreto 132/2013 o centro fai chegar ás familias dos comensais do comedor o modelo impreso de autodeclaración de prezos públicos. Esta autodeclaración deberá ser entregada no centro cuberta en todos os seus extremos antes do 11/09/2019.
Mediante este impreso os adultos que exerzan a patria potestade, a tutela ou o acollemento familiar dos alumnos autodeclararán as circunstancias de carácter persoal e de renda neta per cápita familiar correspondente ao exercicio fiscal 2018, anterior ao ano actual, e, conseguintemente, determinarán a contía do prezo público que lles corresponde aboar, de acordo cos tramos fixados no citado Decreto.

Impreso

Listaxe de solicitudes de axuda para libros e material concedidas e excluídas sticky icon

Segundo as instrucións da ORDE do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento ED330B), artigo 13 bis, facemos pública a listaxe de solicitudes de axudas para libros e material escolar concedidas e excluídas, coa causa da exclusión.

Listaxe de axudas concedidas e excluídas.

Importante:

As persoas solictantes dispoñen de 10 días para formular reclamacións no colexio.


As persoas solicitantes que non aparecen na listaxe de excluídas, poderán recoller o vale no colexio ata o 19 de xullo, en horario de 11:00 a 13:30 . Os vales que non se recollan nestas datas serán entregados en setembro.

Libros de texto e material escolar para o curso 2019/2020 sticky icon

Ver listaxe en formato pdf

 

IMPORTANTE:

Nos cursos 3º e 4º, os solicitantes de axuda, non deben mercar os libros de texto ata que se publique a resolución definitiva do préstamo de libros do fondo solidario.

En 1º e 2º, os solicitantes do vale para adquisición de libros, deben comprobar antes de mercalos que non lles foi concedido.

O alumnado de 5º e 6º utilizará recursos dixitais dentro do programa e-Dixgal.