Secretaría

Admisión curso 2018/2019

Lémbrase que ata o día 20 de marzo está aberto o proceso de Admisión de alumnado para o curso 2018/2019.

 

 

CURSO 2018/2019

 

 

 

Curso

Prazas por curso

 "Permanencias"

VACANTES

4º Inf.

25

0

25

5º Inf.

25

25

0

6º Inf.

25

15

10

1º Pri.

25

20

5

2º Pri.

25

14

11

3º Pri.

50

29

21

4º Pri.

50

30

20

5º Pri.

50

33

17

6º Pri.

25

23

2

 

 

 

 

 

 

 

Tags: Secretaría

Listas Admisión Alumnado

ADMISIÓN ALUMNADO

EXPOSTAS AS LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS PARA O CURSO 2017/18 ,PODERANSE FORMULAR RECLAMACIÓNS NO PRAZO DE 5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DO SEGUINTE AO DA SÚA PUBLICACIÓN, ANTE O CONSELLO ESCOLAR, NA SECRETARÍA DO CENTRO.

De acordo coas garantías e límites da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, as persoas interesasas no procedemento de admisión poderán consultar as listaxes provisionais coa puntuación desagregada dos criterios de baremo, na secretaría do centro.

Tags: Secretaría

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2017/2018

Orde pola que se modifica o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de ESO e de bacharelato.

  • Enlaces:

Orde

Anexo I

AnexoII

  • A admisión tamén poderá facerse a través dunha aplicación informática:

Enlace

Tags: Secretaría

GRATUIDADE LIBROS DE TEXTO

LIBROS DE TEXTO 2014/2015

Publicada a Orde do 28 de maio de 2014 (DOG do 30 de maio) na que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, para o seu uso no curso escolar 2014/2015.

Pode consultar toda a información no seguinte enlace:

http://www.edu.xunta.es/web/gratuidadesolidaria

Tamén pode descargar o impreso no arquivo que se adxunta.

 

Tags: Secretaría

ADMISIÓN ALUMNADO

ALUMNADO QUE TÉN PRESENTADA NO CENTRO SOLICITUDE DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2015/2016, DENTRO DO PRAZO ESTABLECIDO.

4º de EDUCACIÓN INFANTIL.- 3 ANOS

C

Visto e prace                                   A Secretaria

O director

 

Xabier Vázquez García                 Mª del Carmen Fernández Delgado

 

 

Deben ter en conta o calendario exposto para formalizar definitivamente a matrícula, e presentar a documentación que se require.

Tags: Secretaría