You are hereMATRÍCULA CURSO 2024/2025

MATRÍCULA CURSO 2024/2025


By caloto - Posted on 05 Xuño 2024

O prazo de solicitude de MATRÍCULA para o vindeiro curso escolar 2024-2025 estará aberto desde o 20 ao 30 de XUÑO.

Poderá solicitar matrícula o alumnado que foi admitido no proceso de admisión.

Documentación a aportar:

 • Impreso de solicitude debidamente cumprimentado e asinado por un proxenitor ou polos dous proxenitores en caso de separación ou divorcio.
 • Certificado médico de non padecer enfermidade infecto-contaxiosa e de estar vacinado segundo o calendario oficial.
 • Fotocopia dos DNI dos proxenitores/representantes legais
 • Fotocopia da Tarxeta Sanitaria.
 • Autorización para o uso da imaxe persoal do alumno/a.
 • Solicitude de uso de Servizos Complementarios (se é o caso)
 • Autorización para a recollida á saída das clases.
 • Autorización de recollida do alumnado en horario lectivo.
 • Autorización para as saídas dentro da comarca.
 • Cuestionario sobre a lingua materna en E. Infantil.
 • Dúas fotografías tamaño carné.

Os impresos de solicitude foron remitidos por correo electrónico aos interesados. Tamén se poden retirar en Conserxería ou en Internet no seguinte enlace:

A DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEBERASE ENTREGAR NAS OFICINAS DO COLEXIO PREVIA CITA


 NOTAS:

 • Cita previa para a presentación da documentación (Tfono.: 982 82 81 33).
 • Os alumnos que cursan este ano 6º de E. Infantil neste colexio recibiron nos seus domicilios os documentos de actualización de datos que deberán cubrir e presentar antes do 20 de xuño para comezar os seus estudos de E. Primaria obrigatoria o vindeiro curso.
 • O resto do alumnado lembramos que ten permanencia garantida, polo que non terá que realizar solicitude de matrícula.
 • Os usuarios de comedor escolar, a parte da solicitude que presentaron, terán que cubrir os impresos de autoliquidación que se lle facilitarán no centro cando se abra o prazo.

 

Etiquetas

PROXECTOS

A

  A

 

Enlace Aula Virtual

Punto Laranxa contra o acoso escolar