Contido da charla da ABAU 2021

Logo das charlas impartidas polo profesor Augusto Otero para o alumnado de 2º Bacharelato sobre a normativa vixente e aspectos prácticos da ABAU 2021, adxuntamos a presentación do contido da mesma que pode ser consultado neste documento.