Admisión alumnado para o curso 2021-2022

Todo o alumnado que fixo a solicitude de admisión dentro do prazo establecido está admitido para o  vindeiro curso.

O alumnado que fixo a solicitude fóra de prazo deberá esperar á resolución da Inspección educativa para saber se está admitido ou non.