Skip to Content

Horarios e profesores______________________________[Despregable]

4.º ESO
 Profesores/as 
Traballo
a distancia
Programacións  Documentos
Titora
Fátima Leira
fatimaleirabeloso@edu.xunta.gal Lingua galega
e literatura

 

Telmo de Paz
  Lingua e literatura castelá
Miguel Valencia
  Xeografía e Historia

Gabriela Sánchez

 Inglés
(1ª lingua estranxeira)

Edda Beltrán

Educación Física

 

4.º ESO - A

       4.º ESO - B
Covadonga R.Moldes
rodriguez-moldes@edu.xunta.es
Matemáticas academicas

Titora
Ana Palmero

 

Matemáticas Aplicadas

J. Guillín
mugardosfq@gmail.com
 Física e Química

Ciencias Aplicadas

Félix Retuerto

Bioloxía e Xeoloxía

Miguel Gil

Iniciación a actividade económica 

e empresarial

Begoña Allegue Latín      
Mara Meiriño Economía      

 

Marta González 

Educación plástica, 
visual e audiovisual

Ofelia Lubián

Filosofía

 

Valores Éticos

Diego Calvo
diego.calvo.hermida@edu.xunta.es

TIC

Olga Recio 
olgarecio00@gmail.com
 Francés
(2ª lingua estranxeira)
Mara Meiriño

Economía
Olga Cabalar
Artes escénicas e danza
Ana María de Cal
   Relixión Católica

4.º ESO

Adaptación das programacións para o terceiro trimestre do curso 2019-2020

ESO   BACHARELATO   FPB   Adultos
1.º ESO 2.º ESO 3.º ESO 4.º ESO   1.º Bac 2.º Bac   FPB I   Nivel IV

 Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Blog de plástica

Blog onde se publican os retos neste confinamento

https://plasticaconmarta.blogspot.com/

4.º ESO - Adaptación das programacións

Pautas fin de curso

PAUTAS PARA FINALIZAR O CURSO E PARA RECUPERAR AS MATERIAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

O alumnado que ten APTA (cualificación de 5 ou máis na 2ª avaliación) a materia de EDUCACIÓN FÍSICA, PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES e/ou ACTIVIDADE FÍSICA E VIDA SAUDABLE pode optar a subir nota presentando as tarefas propostas on-line na 3ª avaliación, tendo acceso á totalidade da cualificación de cada matéria.

O alumnado que ten INSUFICIENTE (cualificación de 4 ou menos na 2ª avaliación) na materia de EDUCACIÓN FÍSICA, PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES e/ou ACTIVIDADE FÍSICA E VIDA SAUDABLE pode aprobar o curso e optar á totalidade da cualificación de cada materia presentando os seguintes documentos nas aulas virtuais propostas (Edixgal no caso de 1º e 2º da ESO e Classroom no resto, agás aqueles alumnos/as que non teñen acceso a estes medios e aos cales se lles fará chegar pola vía acordada):

  • Libreta da 2ª avaliación redactada polo propio alumno/a (alumnado de 1ºESO, 3ºESO e 4ºESO).
  • Traballo da 1ª e 2ª avaliación correxidos no caso do alumnado de 1º Bacharelato, xunto coas actividades de recuperación e reforzo propostas na 3ª avaliación.
  • Actividades de recuperación e reforzo propostas na 3ª avaliación, enviadas polos medios correspondentes, no caso do resto do alumnado.

Outra información de interés:

·      Para todos os alumnos e alumnas que non teñen acceso aos medios dixitais citados, o centro educativo fará de intermediario para facerlles chegar as tarefas correspondentes.

·      O alumnado que ten aprobada a 2ª avaliación ten aprobado o curso, ao tratarse de materias de avaliación continua. Aínda así, animámosvos a seguir traballando na vosa formación e mellora, xa que o curso que ven agradecerémolo todos e todas!

Habemos de ir a Sevilla (viaxe fin de curso 4.ºESO)

Hoxe estaba previsto o comezo da viaxe de fin de curso de 4.º ESO. Con traballo de venda de rifas e produtos no instituto; co esforzo económico familiar; co apoio do profesorado acompañante e, sobre todo, con moita ilusión organizaron unha excursión a Madrid e Sevilla. Todo iso quedou adiado o pasado venres 13 de marzo e seguinte declaración de estado de alarma. Foi aprazada sine data a viaxe, mais coa confianza en que desta pandemia sairemos unidos/as contra o virus. Agora máis que nunca, quedamos na casa.


Venda de produtos para a excursión 4.º ESO

 

Aviso ás familias no arquivo adxunto.

4º ESO Lingua Galega

Bos días, informarvos que co alumnado de 4º estamos traballando coa ferramenta CLASSROOM para reforzar e seguir, dentro destas circunstancias tan especiais, os contidos do curso. O alumando terá unha ou dúas tarefas para realizar sempre cun prazo dunha semana para a entrega. A ferramente permite a corrección por parte da profesora e a avaliación dos exercicios. Esta avaliación non é cuantificable na nota do curso, pero permite que a alumna/o aprecie os seus avances. 

Nestes días o alumnado está a traballar, cos ritmos propios de cada unha das aulas, en análise literario, sintaxe e vocabulario. O tema no que nos adentramos é o 8. 

O meu correo electrónico para calquera dúbida é fatimaleirabeloso@edu.xunta.gal. Saúdos

Xeografía e Historial- 4 ESO

Curso creado na Aula Virtual

Distribuir contido


by Dr. Radut