COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

       PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR CLASSROOM

 

Novas

Comezo da actividade lectiva

A incorporación ás aulas será gradual. Estas son as datas e horario de comezo das clases por niveis:

 

 

GRUPOS

DÍA E HORA

Observacións

Circular 01

1.º ESO

2.º ESO

1.º Bacharelato

Mércores, 23 de setembro

12:30 -14:25 horas

- Obrigatorio o uso de máscara e traer recambio.

- Funcionará transporte escolar para as horas de incorporación nas paradas habituais.

- Traer material de apuntamento propio (papel e boli).

- Cada grupo comezará o día sinalado e asistirá ao día seguinte desde primeira hora.

- O alumnado de 1.º e 2.º ESO non debe traer teléfono móbil ao instituto.

- Os familiares e acompañantes non poden entrar no recinto escolar.

3.º ESO

2.º Bacharelato

Xoves, 24 de setembro

8:45 - 14:45 horas

4.º ESO

FP Básica I e II

Venres, 25 de setembro

8:45 – 14:25 horas

Distribuir contido