COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

       PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR CLASSROOM

 

ESO

Libros de texto e material. Curso 2020-2021

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL DIDÁCTICO PARA O CURSO 2020-2021
1.º ESO

 Programa E-DIXGAL. Libros dixitais

Non é necesario adquirir un caderno para cada materia.
O uso de cadernos e a recomendación de contar cun arquivador
ou clasificador de aros será comunicado a comezo do curso.

2.º ESO
3.º ESO

 

 

4.º ESO
 
1.º BAC
2.º BAC

Un buen banquete

Buenos días.

Este extraño curso se termina. Quiero felicitar a todos los que habéis trabajado durante este tiempo. Han sido unas circunstancias extraordinarias pero vuestro comportamiento también ha sido extraordinario y habéis estado a la altura. Mi más sincera enhorabuena.

Vuestro esfuerzo se verá recompensado en vuestras calificaciones, pero para mí, la mayor recompensa es saber que se puede contar con vosotros y que sabéis lo que hay que hacer en los momentos difíciles. Os estáis convirtiendo en el relevo que esta sociedad necesita.

Sé que no ha sido fácil trabajar de este modo y que habéis tenido que esforzaros día a día para cumplir con vuestros deberes. Hubo que vencer, entre otros, a la pereza, y la vencisteis. Espero que os sintáis orgullosos de lo que habéis conseguido.

Vuestro trabajo diario representa, como dice un filósofo, la noble sencillez y la serena grandeza del que hace lo que tiene que hacer.

Vuestro compromiso con la responsabilidad hace de vuestro comportamiento, un comportamiento ejemplar.

-Los antiguos decían “el que no trabaja no come”. Vosotros, los que habéis trabajado, os merecéis un buen banquete.

Seguid así.

Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar

 

PRAZO DE SOLICITUDES: Do 20 de maio ao 19 de xuño

FONDO SOLIDARIO: 3.º e 4º. ESO

AXUDAS (50euros): 1.º, 2.º, 3.º e 4.º ESO

Blog de plástica

Blog onde se publican os retos neste confinamento

https://plasticaconmarta.blogspot.com/

Blog de plástica

Blog onde se publican os retos neste período de confinamento.

 

 

https://plasticaconmarta.blogspot.com/

Adaptación das programacións para o terceiro trimestre do curso 2019-2020

ESO   BACHARELATO   FPB   Adultos
1.º ESO 2.º ESO 3.º ESO 4.º ESO   1.º Bac 2.º Bac   FPB I   Nivel IV

 Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Pautas fin de curso

PAUTAS PARA FINALIZAR O CURSO E PARA RECUPERAR AS MATERIAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

O alumnado que ten APTA (cualificación de 5 ou máis na 2ª avaliación) a materia de EDUCACIÓN FÍSICA, PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES e/ou ACTIVIDADE FÍSICA E VIDA SAUDABLE pode optar a subir nota presentando as tarefas propostas on-line na 3ª avaliación, tendo acceso á totalidade da cualificación de cada matéria.

O alumnado que ten INSUFICIENTE (cualificación de 4 ou menos na 2ª avaliación) na materia de EDUCACIÓN FÍSICA, PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES e/ou ACTIVIDADE FÍSICA E VIDA SAUDABLE pode aprobar o curso e optar á totalidade da cualificación de cada materia presentando os seguintes documentos nas aulas virtuais propostas (Edixgal no caso de 1º e 2º da ESO e Classroom no resto, agás aqueles alumnos/as que non teñen acceso a estes medios e aos cales se lles fará chegar pola vía acordada):

  • Libreta da 2ª avaliación redactada polo propio alumno/a (alumnado de 1ºESO, 3ºESO e 4ºESO).
  • Traballo da 1ª e 2ª avaliación correxidos no caso do alumnado de 1º Bacharelato, xunto coas actividades de recuperación e reforzo propostas na 3ª avaliación.
  • Actividades de recuperación e reforzo propostas na 3ª avaliación, enviadas polos medios correspondentes, no caso do resto do alumnado.

Outra información de interés:

·      Para todos os alumnos e alumnas que non teñen acceso aos medios dixitais citados, o centro educativo fará de intermediario para facerlles chegar as tarefas correspondentes.

·      O alumnado que ten aprobada a 2ª avaliación ten aprobado o curso, ao tratarse de materias de avaliación continua. Aínda así, animámosvos a seguir traballando na vosa formación e mellora, xa que o curso que ven agradecerémolo todos e todas!

Classroom.

A partir de ahora continuamos en classroom.

Código de clase: f675o2q

Un saludo.

Las palabras de origen latino

Aquí tenéis las soluciones a los ejercicios de la página 159 para que podáis corregiros.

Ej. 1      

Prensa: palabra escrita, imagen fija y elementos de diseño.                                                

Radio: lenguaje oral, música y efectos de sonido.

Televisión: lenguaje Oral, imagen en movimiento, música y efectos de imagen y sonido.

Internet: imágenes fijas y en movimiento, sonido, lenguaje oral y escrito.

Ej. 2      

Fútbol en el televisor: Su función predominante es la opinión, porque el autor reflexiona e interpreta unos hechos sobre los que da su punto de vista mediante un lenguaje subjetivo.

Una intensa granizada... : su función predominante es informar de modo objetivo y veraz sobre un hecho concreto.

Cantabria, sobre las olas: aunque también contiene información, su función primordial es entretener, ya que se aborda un contenido que no es noticia para proporcionar una lectura amena.

Ej. 3      

Internet, porque su lenguaje multimedia le permite unas posibilidades de comunicación mucho mayores que las de los medios tradicionales.

 

En mi página web he añadido un vídeo explicativo sobre las palabras de origen latino:

https://palabras-palabras-palabras.webnode.es/a3%c2%ba-eso2/a3%c2%aa-evaluacion/tema-72/

Ahora practicad un poco con los siguientes ejercicios:

Palabras cultas y patrimoniales.

Dobletes.

 

Un saludo.

Física e Química (4.º ESO)-CANLES DE COMUNICACIÓN

O Dpto de Física e Química do IES de Mugardos, durante o período determinado pola situación de alerta decretada polo gobernodebido ao virus COVID19 estableceu as seguintes canles de comunicación co alumnado implicado:

4.º ESO

Séguese a canle xa empregada durante o curso que foi o correo electrónico

mugardosfq@gmail.com

 

 +  

E habilitouse unha aula na aplicación google classroom no dominio iesmugardos.gal para ter máis ordenados os temas a tratar e sobre todo dispoñer dunha plataforma que permita a resolución de test de autoavaliación.

https://classroom.google.com/u/0/hS

Se tes problema, consulta
Titorial de acceso

Física e Química (3.º ESO)-CANLES DE COMUNICACIÓN

 O Dpto de Física e Química do IES de Mugardos, durante o período determinado pola situación de alerta decretada polo gobernodebido ao virus COVID19 estableceu as seguintes canles de comunicación co alumnado implicado:

3.º ESO

Séguese a canle xa empregada durante o curso que foi o correo electrónico

mugardosfq@gmail.com

Mandamos enlaces a explicacións on line, propoñemos exercicios e resolvemos dúbidas en tempo real.

 

E habilitouse unha aula na aplicación google classroom no dominio iesmugardos.gal para ter máis ordenados os temas a tratar e sobre todo dispoñer dunha plataforma que permita a resolución de test de autoavaliación.

https://classroom.google.com/u/0/hS

 

Se tes problema, consulta
Titorial de acceso

 


 


 

Si vis pacem... (Día da Paz, 2020)

Co segundo programa de radio deste curso sumámonos á celebración do Día da non violencia e a Paz cunha selección de obras musicais de distintas épocas históricas que dalgún xeito remiten ás guerras, ás súas consecuencias e ao desexo de rematar cos conflitos que azotan á humanidade desde o seus inicios.
Para rematar este programa contamos cunha versión propia do canon "Dona nobis pacem" de Mozart nas voces de: Lola, Gabriel (2º ESO), Helen (1º Bach) e a profesora Olga Recio, co acompañamento do alumnado de Música de 1º Bach nas frautas.

 

 

Os traballos do alumnado quedaron recollidos nun enorme cartel no que as súas propostas completan e dan un novo sentido á prótese "si vis pacem"

Distribuir contido