COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

       PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR CLASSROOM

 

Horarios e profesores______________________________[Despregable]

3.º ESO
Horarios  Profesores/as 
Programación Traballo a distancia  Documentos

3.ºESO-A 

Titora
Fátima Leira
Lingua galega e literatura

 

 

 

 

3.ºESO-B

Titora
Olga Recio

 Francés (2ª lingua estranxeira)
  María Calvo Matemáticas
Telmo de Paz Lingua e literatura castelá
Miguel G. Valencia Xeografía e Historia
Sandra Espiñeira Física e Química

Pilar Calvo

 Inglés (1ª lingua estranxeira)
Ana Palmero
 Bioloxía e Xeoloxía
José Barcía

Tecnoloxía

Edda Beltrán

Educación Física

Marta González
 Educación plástica, visual e audiovisual
Olga Cabalar 
Música

Valores éticos

 
Begoña Allegue

Cultura Clásica

Leonor Fariña
 Relixión Católica

3.º ESO

24/SET. Comezo das clases (3.º ESO e 2.º Bacharelato)

24/09/2020 08:45
Europe/Madrid

Comezo das clases

DÍA: Xoves, 24 de setembro
HORA: 8:45 horas

  • 3.º ESO
  • 2.º Bacharelato

Libros de texto e material. Curso 2020-2021

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL DIDÁCTICO PARA O CURSO 2020-2021
1.º ESO

 Programa E-DIXGAL. Libros dixitais

Non é necesario adquirir un caderno para cada materia.
O uso de cadernos e a recomendación de contar cun arquivador
ou clasificador de aros será comunicado a comezo do curso.

2.º ESO
3.º ESO

 

 

4.º ESO
 
1.º BAC
2.º BAC

Recital de Rosalía de Castro (3.º ESO)

En colaboración co profersor Diego Calvo, do departamento de Tecnoloxía

Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar

 

PRAZO DE SOLICITUDES: Do 20 de maio ao 19 de xuño

FONDO SOLIDARIO: 3.º e 4º. ESO

AXUDAS (50euros): 1.º, 2.º, 3.º e 4.º ESO

Blog de plástica

Blog onde se publican os retos neste confinamento

https://plasticaconmarta.blogspot.com/

3.º ESO - Adaptación das programacións

Adaptación das programacións para o terceiro trimestre do curso 2019-2020

ESO   BACHARELATO   FPB   Adultos
1.º ESO 2.º ESO 3.º ESO 4.º ESO   1.º Bac 2.º Bac   FPB I   Nivel IV

 Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Pautas fin de curso

PAUTAS PARA FINALIZAR O CURSO E PARA RECUPERAR AS MATERIAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

O alumnado que ten APTA (cualificación de 5 ou máis na 2ª avaliación) a materia de EDUCACIÓN FÍSICA, PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES e/ou ACTIVIDADE FÍSICA E VIDA SAUDABLE pode optar a subir nota presentando as tarefas propostas on-line na 3ª avaliación, tendo acceso á totalidade da cualificación de cada matéria.

O alumnado que ten INSUFICIENTE (cualificación de 4 ou menos na 2ª avaliación) na materia de EDUCACIÓN FÍSICA, PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES e/ou ACTIVIDADE FÍSICA E VIDA SAUDABLE pode aprobar o curso e optar á totalidade da cualificación de cada materia presentando os seguintes documentos nas aulas virtuais propostas (Edixgal no caso de 1º e 2º da ESO e Classroom no resto, agás aqueles alumnos/as que non teñen acceso a estes medios e aos cales se lles fará chegar pola vía acordada):

  • Libreta da 2ª avaliación redactada polo propio alumno/a (alumnado de 1ºESO, 3ºESO e 4ºESO).
  • Traballo da 1ª e 2ª avaliación correxidos no caso do alumnado de 1º Bacharelato, xunto coas actividades de recuperación e reforzo propostas na 3ª avaliación.
  • Actividades de recuperación e reforzo propostas na 3ª avaliación, enviadas polos medios correspondentes, no caso do resto do alumnado.

Outra información de interés:

·      Para todos os alumnos e alumnas que non teñen acceso aos medios dixitais citados, o centro educativo fará de intermediario para facerlles chegar as tarefas correspondentes.

·      O alumnado que ten aprobada a 2ª avaliación ten aprobado o curso, ao tratarse de materias de avaliación continua. Aínda así, animámosvos a seguir traballando na vosa formación e mellora, xa que o curso que ven agradecerémolo todos e todas!

Letters to Megan

La prosa renacentista

Nos toca estudiar un poco de literatura.

Aquí os dejo un esquema interactivo para ayudaros a entender el contenido de la página 170. https://view.genial.ly/5e85c13b88cf590db3232024/horizontal-infographic-review-prosa-renacentista

También lo podéis consultar en mi página web. Palabras, palabras, palabras

Un saludo.

Activa y pasiva

Buenos días.

Aquí os dejo la corrección de las oraciones que teníamos para hoy: https://youtu.be/ooZM9TRwBDw

Para el jueves solo os voy a pedir que analicéis en activa y en pasiva la siguiente oración:

La dimisión del ministro será exigida mañana por la oposición.

En esta ocasión, os voy a pedir que me enviéis la oración al correo: profesordelenguacast@gmail.com 

Un saludo.

El complemento agente.

Buenos días.

Vamos a explicar el análisis sintáctico de una oración con complemento agente.

Empezaré explicando la oración en voz activa y luego analizaré esa misma oración en voz pasiva.

Aquí tenéis el enlace:

https://youtu.be/_R8D2JlLjhk

 Ahora para practicar, quiero que hagáis el análisis de las siguientes oraciones. Primero las analizáis en voz activa y después las pasáis a pasiva y las analizáis también.

- El policía le puso una multa al conductor.

- La profesora corrigió los exámenes esta tarde.

 

Un saludo.

La voz pasiva.

 Ya he colgado en mi web la explicación de la voz pasiva: https://palabras-palabras-palabras.webnode.es/a3%c2%ba-eso2/a3%c2%aa-evaluacion/tema-72/

Tenemos que aprender a pasar las oraciones de activa a pasiva para reconocer el complemento agente, que es el siguiente que nos toca ver.

Practicad con los ejercicios interactivos que os dejo ahí. Son los mismos que pongo en el examen, así que hacedlo bien. Si hay alguna duda, me la comentáis.

De momento va ganando Inés Fernández el concurso de palabra correcta con 389 puntos.

Un saludo.

Distribuir contido