COVID

REVISIÓN DO PROTOCOLO COVID-19

in

 

INFORMACIÓN COVID

in

Estimadas familias:

Dende o equipo Covid queremos informarvos que no caso de que os vosos fillos/as presenten algún dos síntomas compatibles coa Covid-19 (febre maior a 37´5ºC, tose seca, dificultades respiratorias, cansazo, dor muscular, falta de gusto ou olfacto, diarrea) tedes a obriga e responsabilidade de chamar ao teléfono 986 349 592 (Centro de Saúde de Salceda), indicando na chamada que é por mor do "protocolo Covid escolar" para que vos citen no propio día en pediatría e seguir as súas instrucións e recomendacións. Posteriormente informar ao centro escolar para levar un rexistro conxunto có centro de Saúde.

Este número de teléfono é só para aqueles nenos/as que teñen o seu pediatra en Salceda. Os residentes noutros concellos, ou que vivindo en Salceda teñen o médico noutro sitio, deben poñerse en contato co seu Centro de Saúde de refencia (onde o neno/a acude ao pediatra).

Grazas pola vosa colaboración

O equipo Covid

 

Recordatorio Covid-19

Utiliza Máscara!!!

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

O CRA Raiña Aragonta informa que foi publicada a Resolución do 22 de outubro de 2020, pola que se adía a celebración de eleccións para a renovación dos membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.


En canto se retome o proceso selectivo manterémosvos informados.

 

Un saúdo

 

A dirección

 

NOVO MODELO DE AUTOENQUISA DE SÍNTOMAS COMPATIBLES COA COVID-19

O 22 de Setembro a Consellería de Educación publicou unha nova modificación do "Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros escolares"

Nas modificacións publicouse unha nova autoenquisa de avaliación de síntomas compatibles coa Covid e un pequeno resumo dos pasos a seguir ante a aparición dalgún destes síntomas.

No documento adxunto está este novo modelo de autoenquisa, que se debe realizar cada día antes de acudir ao centro escolar.

Saúdos

O Equipo Covid

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ACTUALIZADO POLA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

Bo día,

Adxuntamos o novo modelo de declaración responsable actualizado pola xunta. Podedes descargalo premendo no documento adxunto que debedes entregar no centro seguindo as indicacións dos/as titores/titoras.

 

Moitas grazas pola colaboración.

Un saúdo.

 A Dirección.

ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19

in

Distribuir contido

Back to top