CAMBIOS NO PROTOCOLO COVID DE EDUCACIÓN (16/01/2022)

INCLUÍMOS AQUÍ DEBAIXO AS IMAXES QUE RESUMEN OS

PRINCIPAIS CAMBIOS

INTRODUCIDOS NO PROTOCOLO COVID DOS CENTROS EDUCATIVOS

Equipo Covid