CALENDARIO DE FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA 2021/2022

 

Presentación dos documentos de formalización de matrícula : do 20 ao 30 de xuño (ámbolos dous inclusive).

O horario de secretaría para a recollida  e entrega de documentación é o seguinte:

 

Luns: de 9:30-10:15 horas

Martes: de  9:30-11:00 horas

Mércores: de  9:30-11:00 horas

Xoves: de9:30-11:00 horas

Venres: de 9:30-11:00 horas

 

Para formalizar a matrícula é preciso achegar a seguinte documentación:

Instancia e anexos debidamente cumprimentados e ASINADOS POLOS DOUS PROXENITORES.

4  fotos tamaño carné do neno/a.

2 fotocopias da tarxeta sanitaria do neno/a.

Fotocopia do boletín de vacinas.

Unicamente no caso de acceder a unha praza NEAE (de non telo entregado previamente), ou se o neno/a padece algunha enfermidade ou doenza da que consideren debemos ter coñecemento, débese entregar informe médico oportuno.

No caso de non telo entregado con anterioridade, convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso. (Fotocopia e orixinal para  a compulsa)

 

 

COMUNICACIÓNS COAS FAMILIAS

Na actualidade o centro emprega o servizo  da Consellería de Educación, "ABALAR MÓBIL" como medio de relación e transmisión de información as familias. Como futuro alumnado do CRA, será preciso que descarguedes a aplicación (abalarMóbil) para así poder recibir de primeira man toda aquela información que poida ser relevante de cara o vindeiro curso educativo 2020/21. No seguinte enlace tedes as instrucións de instalación e funcionamento da mesma.

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/guia-mobil-familias-galego.pdf

 

Finalmente, aquelas familias que desexen reservar praza no comedor para o vindeiro curso escolar, deberán facelo na seguinte ligazón https://forms.gle/pKYTSKHR9zsFBTmA9

 

DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE / WORLD ENVIRONMENT DAY

 

 

 

PUBLICACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA DO ALUMNADO ADMITIDO PARA O CURSO ESCOLAR 2021/2022

A dirección do centro fai pública a lista definitiva do alumnado admitido para o vindeiro curso escolar 2021/2022.A súa consulta pódese realizar no interior das instalación das aulas de parroquias e na sede do CRA Raíña Aragonta.

 

A formalización da matrícula realizarase dende o  20 de xuño ata  30 de xuñode 2021, sendo a documentación necesaria a seguinte:

     

Instancia e anexosdebidamente cumprimentados (ASINADO POLOS DOUS PROXENITORES). A documentación estará dispoñible con anterioridade na web e na secretaría do centro.

    

4  fotos tamaño carné do neno/a.

    

2 fotocopias da tarxeta sanitaria do neno/a.

     

Fotocopia do boletín de vacinas.

   

Informe médico no caso de acceder a unha praza de NEAE (de non telo entregado previamente) ou se o neno/a padece algunha enfermidade ou doenza da que consideran debemos ter coñecemento.

   

No caso de non telo entregado con anterioridade, convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso.

 

 

A dirección do centro.

ÚLTIMA REVISIÓN DO PROTOCOLO COVID-19

 

INFORMACIÓN COVID

in

Estimadas familias:

Dende o equipo Covid queremos informarvos que no caso de que os vosos fillos/as presenten algún dos síntomas compatibles coa Covid-19 (febre maior a 37´5ºC, tose seca, dificultades respiratorias, cansazo, dor muscular, falta de gusto ou olfacto, diarrea) tedes a obriga e responsabilidade de chamar ao teléfono 986 349 592 (Centro de Saúde de Salceda), indicando na chamada que é por mor do "protocolo Covid escolar" para que vos citen no propio día en pediatría e seguir as súas instrucións e recomendacións. Posteriormente informar ao centro escolar para levar un rexistro conxunto có centro de Saúde.

Este número de teléfono é só para aqueles nenos/as que teñen o seu pediatra en Salceda. Os residentes noutros concellos, ou que vivindo en Salceda teñen o médico noutro sitio, deben poñerse en contato co seu Centro de Saúde de refencia (onde o neno/a acude ao pediatra).

Grazas pola vosa colaboración

O equipo Covid

 

REVISTA BADALADAS 2020-2021

 

REVISTA BADALADAS 2020-2021

 

Agora que se achega o final de curso e tempo de facer repaso das experiencias vividas ao longo destes meses que foron tan especiais e tan intensos.

Presentámosvos a nosa revista, a Revista Badaladas que agardamos sexa para vós unha pequena fiestra coa que entrar en todas e cada unha das aulas e facervos partícipes da súa actividade.

Desfrutádea e desfrutade do verán tamén! 

 

 

Distribuir contido

Back to top