Consello escolar

Composición do Consello Escolar

 

CONSELLO ESCOLAR CURSO 2023/2024
EQUIPO DIRECTIVO

XOSÉ RODRÍGUEZ IGLESIAS

Mª DEL PILAR ALONSO FERNÁNDEZ

Mª ISABEL VÁZQUEZ GONZÁLEZ                 

REPRESENTANTES DO PERSOAL DOCENTE

Mª DEL CARMEN BASTOS RODRÍGUEZ

FERNANDO FERNÁNDEZ DIÉGUEZ

Mª JOSÉ GONZÁLEZ CID

CARLOS IGLESIAS ÁLVAREZ

Mª TERESA SOTELO VÁZQUEZ

REPRESENTANTES DOS PAIS/NAIS

SONIA ÁLVAREZ

PATRICIA CAMBA FERNÁNDEZ

SOLEDAD CORTÉS SUÁREZ

GABRIEL SOTELO PARADELA

REPRESENTANTE DA ANPA ESTHER PÉREZ
REPRESENTANTE DO PERSOAL NON DOCENTE MILAGROS GÁNDARA OLEA
REPRESENTANTE DO CONCELLO FRANCI STELLA ESTRADA MOSQUERA 

I.- QUE É O CONSELLO ESCOLAR?

O Consello Escolar do centro é o órgano a través do cal participan os distintos membros da comunidade escolar na organización do Centro.

II.- QUEN COMPÓN O CONSELLO ESCOLAR DO CEIP PROFESOR ALBINO NÚÑEZ?

- O director, que é o seu presidente.

- A xefa de estudos.

- Cinco profesores/-as elixidos/-as polo Claustro.

- Cinco representantes dos pais/nais ou titores legais dos/-as alumnos/-as (un/unha deles/-as proposto/-a pola ANPA).

- Unha representante do persoal de administración e servizos.

- Un/unha concelleiro/-a ou representante do Concello de Ourense.

 - A secretaria do centro, que actuará como secretaria do consello.

III.- CALES SON AS COMPETENCIAS DO CONSELLO ESCOLAR?

 

 

Powered by Drupal - Design by artinet