Proxecto: O fogar de Saudín: Come co(n)razón

O NOSO AMIGO SAUDÍN

Esta é a nosa mascota: SAUDÍN, un simpático brócoli que recibe aos nenos e nenas á entrada do comedor escolar.

Cando conseguen algún dos obxectivos marcados, os pequenos e as pequenas fanse unha foto con el.     

       

 

   

 

                                               

O FOGAR DE SAUDÍN: COME CO (N) RAZON

O FOGAR DE SAUDÍN

O comedor escolar ten unhas funcións que exceden a estrita nutrición dos escolares, este servizo ten unha finalidade educativa, a través del pretendemos:

 1. Proporcionar unha alimentación de calidade adaptada ás necesidades e ás características dos escolares.
 2. Ensinar  as pautas dunha dieta equilibrada.
 3. Educar aos cativos en hábitos de alimentación sans, solidarios e responsables.
 4. Educar en normas e en valores ( respecto, solidariedade, coidado da saúde, responsabilidade co medio ambiente...).
 5. Ensinarlles aos nenos  a comer e  a relacionarse de maneira positiva.

O noso comedor   é  un  bo recurso  para o desenvolvemento de habilidades individuais e sociais: utilización de garfos, comportamento correcto na mesa, lavado de mans, mastigar correctamente os alimentos, axudar aos que están a nosa beira...

Debido ao aumento de matrícula en educación infantil e á situación actual destes nenos,  decidimos presentar un proxecto novo para o comedor.: O fogar de Saudín: COME CON (n)RAZÓN”.

Pretende ser un modelo de comedor educativo no que destaquen a afectividade dos adultos  que participan no comedor escolar, a adaptación ás necesidades e aos ritmos de cada neno, a elaboración de menús saudables e de calidade, a comunicación coas  familias, e  a motivación para que os nenos proben a través do diálogo e da razón.

OBXECTIVOS:

Co proxecto : “ O fogar de Saudín” pretendemos:

1-Fomentar a relación familia-escola, e a continuidade dos hábitos saudables no fogar:
  - Coñecendo a situación de partida dos nenos, a través da reunión conxunta  coas familias.

  - Detectando posibles dificultades e buscando  estratexias de solución.

  - Incidindo na importancia do contacto permanente ao longo do curso, para avaliar os logros.

  - Reforzando xuntos,  positivamente,  aos nenos.

2-Educar para a saúde, e para a vida: “Comemos o que aprendemos a comer”. Avanzando cara a inxesta de todo tipo de alimentos superando rabechas, prexuízos e manías.

3-Crear un ambiente saudable e agradable:

- Logrando un comportamento correcto na mesa.

- Intentando reducir o ruído, e fomentando o diálogo de forma distendida.

- Dándolle razóns para comer: COME CO(n) RAZÓN, e para probar novos sabores, reforzando o papel  do  colaborador como educador.

En canto aos menús:

* Basearemos a programación dos menús estacionais  en produtos de temporada e de produción local.

* Vincularemos o horto coa cociña ( aproveitando a produción do  noso horto escolar para o comedor).

* Preveremos o  reaproveitamento dalgún alimento no menú do día seguinte.

* Seguiremos elaborando menús equilibrados nutricionalmente.

* Empregaremos técnicas culinarias variadas e saudables.

* Calcularemos as cantidades de comida dunha maneira equilibrada evitando sempre despilfarrar alimentos e recursos.

* Iremos introducindo progresivamente produtos ecolóxicos segundo o presuposto.

* Vincularemos o horto á cociña aproveitando a produción do mesmo para o consumo no comedor.

* Vincularemos a cociña ao horto a través da compostaxe.

* Promoveremos o consumo responsable de alimentos, de enerxía e de papel.

* Reduciremos o uso de auga.

* Reduciremos a cantidade de residuos aproveitando os botes  de iogur, de  natillas e os cartóns de leite para facer sementeiros.

* Promoveremos o uso responsable do transporte facéndolle os nosos pedidos aos provedores que estean máis preto.

 * Prescindiremos do innecesario.

 * As cantidades de comida serán equilibradas para evitar o despilfarro de recursos.

 * Consumiremos alimentos ecolóxicos, de temporada e de proximidade.

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:

O modelo educativo que seguimos no comedor está vinculado ao proxecto educativo do centro, na medida na que  pretendemos educar  en valores, tales como a saúde, a convivencia, a responsabilidade, a autonomía, o respecto á  diversidade, e o benestar.

Educación para a saúde:   

 • Aprender  en que consiste unha dieta equilibrada.Ser conscientes da relación entre dieta e saúde.
 • Recoñecer  os alimentos necesarios para unha alimentación equilibrada, así como a   forma idónea de consumo.       
 • Desenvolver e fomentar hábitos alimentarios saudables dende a escola, educar nutricionalmente
 • Cubrir unha parte importante das necesidades nutricionais dos nenos, proporcionando menús escolares saudables.
 • Proporcionar unha  alimentación variada para garanti-la inxestión suficiente e adecuada de nutrientes e enriquece-la capacidade de adaptación dos nenos aos diferentes alimentos, sabores e texturas.
 • Por en práctica normas hixiénicas e saudables aprendidas  na aula.
 • Manter posturas correctas na mesa.
 • Desenvolver hábitos no uso adecuado dos utensilios relacionados coa comida.
 • Adquirir e poñer en práctica hábitos relacionados coas normas de educación básicas na mesa, ensinándoos a:

 

Sentarse ben, co lombo recto e sen apoiar os cóbados nin a cabeza na mesa.
Desdobrar os panos  e colocalos nos xeonllos , asegurándose de que saben darlle o uso correcto.
Utilizar ben os garfos, os coitelos, as culleres e os vasos.
Non xogar coa comida.
Mastigar coa boca pechada e sen facer ruído, non falando nunca coa boca chea.
Comer bocados pequenos, sen encher a boca e sen devolver a comida ao prato unha vez que foi mastigada.
Non beber atropeladamente, nin facer ruídos mentres beben.
Esperar que todos estean  servidos para comezar a comer.
Non interromper aos compañeiros de mesa mentres están falando en voz baixa.
Non balancearse nas cadeiras.
Pedir as cousas por favor, dar as grazas, e desexarlle bo proveito aos compañeiros da mesa.
Non levantarse antes de que todos terminen de comer, e en caso de urxencia pedilo por favor.
Limpar a boca e as mans cos panos, e se fora necesario lavalas.

 • Concienciar ás familias nos patróns de conduta adquiridos no comedor escolar e da importancia de continuar cos mesmos no fogar.
 • Capacitar aos nenos para que saiban coidar de si mesmos.
 • Estimular os estilos de vida que eleven o seu perfil de bos consumidores.

Educación para a convivencia:

 • Ensinar un comportamento social, e ser centro de desenvolvemento de habilidades e de convivencia.
 • Atender, educar  e acompañar  aos/ás nenos/as, tanto no momento da comida como nas actividades posteriores, dun xeito coordinado.
 • Adquirir e poñer en práctica hábitos de convivencia e cooperación nas tarefas
 • Espertar nos alumnos o espírito de colaboración, implicándoos, segundo as súas posibilidades, nas tarefas do comedor.
 • Fomentar actitudes de respecto cara todos os membros da comunidade educativa.
 • Lograr un ambiente  agradable, evitando o exceso de ruído e dialogando de forma distendida.
 • Coidar e respectar locais, mobiliario e utensilios de uso comunitario.
 • Adquirir e mostrar autonomía á hora de comida, intentando  depender o menos posible dos adultos.
 • Utilizar á hora do comedor como espazo de relación con outras persoas coas que compartimos un rato agradable.

 

Educación para o ocio e para o benestar:

 • Crear hábitos e proporcionar estratexias para a utilización correcta do tempo libre.
 • Planificar e desenvolver actividades de ocio e tempo libre que promovan un desenvolvemento harmónico da persoa.

 

SAÍMOS NO XORNAL E NA TELE: UN COMEDOR DE 5 ESTRELAS.

No suplemento Xornal Escolar que publica o xornal LA REGIÓN cada mércores, saiu publicado este mércores, 2 de decembro, unha reportaxe sobre o noso comedor escolar, sobre as adaptacións realizadas por mor da pandemia que estamos padecendo e as opinións dos alumnos e alumnas sobre este servizo:

-- XORNAL ESCOLAR 2 DECEMBRO: UN RESTAURANTE 5 ESTRELAS 

 

Na canle de televisión TELEMIÑO, o pasado 5 de decembro, saiu tamén a reportaxe realizada a principios de curso sobre o noso comedor escolar:

MENÚ PARA O CONFINAMENTO

MENÚ PARA O CONFINAMENTO

Xa que durante estas semanas non podemos estar xuntos no comedor, aquí vos deixamos un menú para alimentar non o corpo, senón a mente e o corazón.

-Primeiro prato: sopa de ánimo. Sabemos que a vosa favorita é a de estreliñas, pero durante este tempo, en vez de comelas imos saír cada noite ao balcón, á terraza ou á fiestra para ver estreliñas fermosas cinco minutos antes de deitármonos.

-Segundo prato: patacas fritas con filete de solidariedade e leituga. Solidariedade para axudarlles a nosa nai e ao noso pai nas tarefas da casa, para que eles poidan seguir atendendo as súas responsabilidades. Tamén temos que ser solidarios cando eles están tristes ou  preocupados polo seu traballo, ou cos avós cando están inquedos por medo a enfermar, ou cos irmáns cando precisan silencio para estudar.

-Sobremesa: a torta de chocolate da avoa, ou do avó. Se os nosos avós viven connosco, podemos cociñar con eles este prato. E se residen noutro lugar, e non podemos  visitalos ata que remate o confinamento, temos que buscar e ensaiar a receita para que, cando poidamos ir a súa casa ou á residencia na que viven, lles levemos este doce.

Este menú queremos servilo coas mensaxes de cariño, e de esperanza dos membros do equipo do comedor escolar.

Bo proveito queridos nenos e queridas nenas.

PROXECTOS DE CURSOS ANTERIORES

 

O comedor escolar ten unhas funcións que exceden a estrita nutrición dos escolares, este servizo ten unha finalidade educativa, a través del pretendemos:

1.       Proporcionar unha alimentación de calidade adaptada ás necesidades e ás características dos escolares.
2.       Ensinar  as pautas dunha dieta equilibrada.
3.       Educar aos cativos en hábitos de alimentación sans, solidarios e responsables.
4.       Educar en normas e en valores ( respecto, solidariedade, coidado da saúde, responsabilidade co medio ambiente...).
5.       Ensinarlles aos nenos  a comer e  a relacionarse de maneira positiva.

O noso comedor é  un  bo recurso  para o desenvolvemento de habilidades individuais e sociais: utilización de garfos, comportamento correcto na mesa, lavado de mans, mastigar correctamente os alimentos, axudar aos que están a nosa beira...

OBXECTIVOS DO COMEDOR 6S:

 Pretendemos que o noso comedor sexa un recurso educativo:

SENSIBLE: Ao responder  ás necesidades de cada cativo, partindo da súa situación e buscando solucións adaptadas á realidade  de cada neno  dietas especiais, dificultades para inxerir algúns alimentos, hábitos adquiridos... Para elo contamos cun menú xeral e con varios menús específicos: sen glute, sen ovo, sen leite, e hipocalórico,  con varias actividades de reforzo que animarán aos nenos a que proben novos sabores, e cun equipo de colaboradores ilusionados e comprometidos con este proxecto.

SAUDABLE:  Proporcionándolles unha alimentación equilibrada, saudable e variada.

SOLIDARIO: Fomentando  comportamentos de axuda e de cooperación entre iguais.

 SILENCIOSO: Intentando que aprendan a controlar o ton de voz, e a respectar o tempo no que hai  que estar en silencio, para comentar os logros de cada día e para  pasar lista  e organizar a incorporación ás actividades.

SORRINTE:  Creando un ambiente agradable para todos.

 SOSTIBLE: Ensinándolle aos nosos nenos a comer de maneira responsable, saudable e respectuosa co medio ambiente.

 

Este ano centrarémonos na consecución do último obxectivo, un comedor sostible, ao considerarmos que os 5 obxectivos anteriores: saudable, solidario, silencioso, sorrinte e sensible, xa foron adquiridos ao longo de varios cursos ,e  que os nenos os teñen interiorizados nun grado óptimo. Para elo seguiremos desenvolvendo as accións que xa puxemos en marcha ao longo dos cursos anteriores, combinándoas con outras que intentaremos desenvolver ao longo deste curso:

Fomentar e favorecer a incorporación de alimentos ecolóxicos, frescos, do entorno e de temporada.

Introducir  o consumo ecolóxico de alimentos progresivamente.

Promover  o consumo responsable: preparando  e servíndolle  aos cativos cantidades de comida equilibradas para evitar o despilfarro de recursos.

Reducir o consumo de panos.

Aproveitar a auga de lavar patacas, verduras, hortalizas …para regar as plantas do interior.

Empregar os restos do comedor para abonar o horto.

Aproveitar a comida que sobra para as familias, da nosa comunidade educativa, que teñan peor situación económica.

Consumir as verduras e as hortalizas que cultivamos no horto no comedor, tratadas unicamente con métodos ecolóxicos.

Comprar alimentos baseados en criterios de cercanía, buscando sempre ao provedor que estea máis cerca da escola.

 

 OS COLABORADORES:

 

Consideramos que no funcionamento deste servizo, o COLABORADOR ou COLABORADORA é unha figura esencial na atención educativa, apoio e vixilancia.

O/a colaborador xoga un papel fundamental no control e na supervisión da inxesta de alimentos, así como en aspectos relacionados cos correctos hábitos alimentarios, hixiénicos e de comportamento na mesa.

Mensualmente celebraremos reunións co equipo  de comedor para avaliar o funcionamento deste servizo e buscar propostas de mellora.

NORMAS DO COMEDOR ESCOLAR:

 Baseándonos no anterior todo o alumnado do centro que utilice o servizo do Comedor Escolar deberá aterse ás seguintes normas:

 

1. Dentro do comedor rexen as mesmas normas que en todo o centro no relativo a que se debe camiñar (non correr) e falar nun ton de voz adecuado.

2. Cando os nenos  entren  ao comedor  dirixiranse a súa mesa e agardarán sentados a  que se lles sirva a comida. Ninguén se levantará ata que saia o grupo que lle corresponde. 

3. Todos os usuarios e usuarias do comedor deben adaptarse aos menús existentes no servizo de comedor escolar. Unicamente estarán exentos/as de determinados menús:

3.1. o alumnado que conte cun informe médico. Neste caso   entregaráselle ao colaborador  o menú especial para estes nenos.

3.2. O alumnado ao que non lle  permitan as súas crenzas relixiosas tomar algún dos alimentos que están no menú.

4. Os nenos terán que comer todos os pratos do menú escolar .

5.  Non está permitido sacar fora  do comedor ningún tipo de comida (sobremesa, froita,pan, etc.)

 6. Antes de entrar ao comedor escolar os nenos poderán ir ao baño.  Cando estean dentro do comedor non  poderá saír  para ir ao baño, salvo caso de extrema necesidade e previa comunicación aos  colaboradores.

 7.Ningún neno poderá saír do comedor escolar sen rematar de comer todos os pratos do menú.

8. Durante o período de comedor escolar o alumnado deberá acudir ao persoal aos colaboradores  para resolver os conflitos puntuais que se produzan.

ORGANIZACIÓN  DO COMEDOR E NORMAS PARA OS COLABORADORES

- Cada colaborador ocuparase ao longo de todo o curso  do mesmo grupo de nenos, co fin de que os coñeza mellor e poida atender as súas peculiaridades e necesidades.

 - En cada grupo teremos nenos dos distintos niveis educativos, co fin de que cooperen entre eles.

RECURSOS

Para fomentar os comportamentos idóneos dos nenos no comedor ( comer de todo, probar o que non lles gusta, falar cun ton de voz axeitado, manter bos hábitos de orde e de hixiene,  establecer relacións positivas entre eles e cos adultos), empregaremos os seguintes recursos:

Reforzo positivo: Puntos ( saudables, solidarios, silenciosos, sostibles e sorrintes). Cada día entregarémoslle un punto aos nenos que cumpran todos os obxectivos, ou que melloraron en algo  ( probar un alimento que non lles gustaba, falar cun ton de voz baixo, cooperar cos máis cativos) . Cando consigan  6 puntos terán un premio sostible e saudable.

O Rei da mesa: Aos nenos de educación infantil  colocarémoslle unha coroa e farémoslle unha foto a medida que vaian mellorando na consecución algún obxectivo.

Felicita que algo queda: Aqueles nenos que acaden todos os obxectivos serán os protagonistas da semana. En cada zona os venres proporemos un neno para mandarlle unha felicitación a casa  polo seu bo comportamento, e farémoslle unha foto, que colocaremos no taboleiro  do “protagonista da semana”.

Mascotas viaxeiras: Os nenos que acaden algún obxectivo novo poderán levar as súas casas as mascotas viaxeiras cunha nota informativa para as familias.

Ao entrar abre a ilusión, ao saír pecha o orgullo:  A través desta actividade todos os días os nenos e os adultos poderán manifestar os motivos polos que se senten orgullosos de alguén.

 

COMEDOR ESCOLAR


UN COMEDOR 4S


A educación para  a saúde na escola é un reto que se está convertendo nun dos  obxectivos  de moitos centros escolares dende a última  década do século XX.


A alimentación humana  é un dos asuntos de maior relevancia e actualidade, tanto dende o punto de vista educativo, como dende unha perspectiva  social, por iso require unha atención especial por parte dos profesionais dos diferentes niveis educativos.


O comedor  escolar forma parte do contexto educativo,  polo que a través del deben de poñerse marcha estratexias para estimular aos nenos cara a adquisición dunha alimentación correcta e duns hábitos e valores adecuados.


O  comedor escolar é un recurso moi interesante   para promover bos hábitos cara un mesmo e cara os demais.


Os principais obxectivos que pretendemos acadar  mediante unha intervención educativa  no comedor están relacionados coas catro palabras clave que lle dan nome propio ao noso comedor : un comedor 4S:


-        SAUDABLE:  Ao proporcionarlle aos usuarios  unha comida de calidade , garantindo unha dieta equilibrada e variada.


-          SOLIDARIO: Capaz de promover nos cativos actitudes positivas cara eles mesmos, aprendendo a coidar da súa saúde; e cara os demais fomentando a cooperación, a responsabilidade e  a solidariedade.


-          SILENCIOSO: Favorecedor de comportamentos adecuados de convivencia.


-          SORRINTE:  Creando un espazo de convivencia agradable e cómodo, no que todos nos sintamos a gusto.


ATENCIÓN Á DIVERSIDADE NO NOSO COMEDOR


No noso  comedor atendemos ás características do alumnado: idade, historia persoal, diversidade cultural, capacidade de inxestión, ritmos, etc, intentando darlle a resposta adecuada a cada situación.


 • A idade terase en conta á hora de elaborar os menús ( ingredientes, incorporación progresiva de alimentos novos...) e á hora de  servir  as cantidades que necesitan os nenos.

 • O coñecemento da súa historia persoal permitiranos saber, ademais das posibles patoloxías, a relación que ten cada neno  coa comida, para poder vincular o acto de comer  con  propostas gratificantes: responsabilizalos de algunha tarefa que lle poida resultar motivadora, premiar os seus esforzos, eloxiar o seu bo comportamento, etc.

 • Debemos coñecer a capacidade de inxestión e o ritmo de cada neno para facer unha intervención adecuada.

 • O estado fisiolóxico (enfermidades dixestivas, trastornos alimentarios, alerxias…) e psicolóxico  (tristeza, preocupación, ansiedade,…)  porque  todas as súas necesidades alimenticias poden verse  afectadas.

 • Por último as diferenzas culturais terán que ser contempladas na organización dos  menús,  e nos tempos de adaptación dos nenos a estes , así como na planificación  de menús adecuados cando se trate de diferenzas relativas a preceptos relixiosos ou morais.

  METODOLOXÍA

  Distribución dos/as nenos/as  e dos colaboradores/as

 • Distribuiremos   aos/as  nenos/as  de maneira que en todas as mesas  haxa  cativos  de diferentes idades,  incluídos os de  educación infantil. Con esta organización pretendemos que os nenos maiores cooperen, dentro das súas posibilidades, cos máis cativos,  pondo en práctica os principios de responsabilidade e de solidariedade.

 • No caso de nenos de educación infantil que teñen irmáns, ou curmáns  no centro,  consultaremos  coas  familias  para saber se queren que se senten  xuntos ou separados á hora de comer,  co fin de lograr unha maior adaptación ao comedor escolar. Seguiremos  o criterio que as familias  consideren  idóneo.

 • A cada neno/a, ao comezo do curso, adxudicaráselle  un sitio fixo que, deberá de ocupar ao longo de todo o curso.  Salvo naqueles casos, nos que polo ben do neno, ou polo ben do grupo,  os colaboradores decidan un cambio para outra mesa, ou dentro da mesma mesa para outro sitio.

 • Con esta organización pretendemos  favorecer os hábitos de orde e eliminar ruído e alboroto  no comedor escolar.

 • Tamén se lle adxudicará   a cada colaborador/a  mesas fixas, co fin de que se familiarice cos/as  nenos/as  do seu grupo para poder axudalos, partindo  da realidade de cada neno/a, do seu momento evolutivo, das súas necesidades e dificultades.

 • Esta organización favorece que se estableza unha relación máis afectiva entre os/as coidadores/as  e os/as  nenos/as. Desta maneira os cativos, sobre todo os de educación infantil, sentiranse  máis seguros e cómodos no comedor ao identificarse sempre coa mesma persoa.

 • Esta organización facilita que o/a  educador/a poida avaliar a evolución dos/as  nenos/as e informar periodicamente ás familias.


AVALIACIÓN


 • Ao longo do mes de setembro cada colaborador/a  observará  aos nenos do seu grupo para detectar as dificultades que puideran presentar estes.

 • A finais de setembro teremos unha reunión conxunta na que  comentaremos as dificultades detectadas e elaboraremos  plans de mellora  individuais. Nestes  plans individualizados establecemos os  obxectivos específicos para cada neno/a, e  seleccionamos os recursos que consideramos máis idóneos para favorecer a  súa evolución.

 • O último xoves de cada mes teremos unha reunión conxunta para analizar o funcionamento do comedor escolar, a evolución dos/as nenos/as, as dificultades que puideran xurdir e as propostas de mellora.

 • Ao final de cada trimestre, cada colaborador/a , avaliará o grado de consecución dos obxectivos por parte do seu grupo.

  RECURSOS

  Para lograr que o noso comedor sexa saudable, solidario, silencioso e sorrinte empregaremos reforzos positivos e actividades que  poidan animar e motivar aos nenos/as.

Powered by Drupal - Design by artinet