Calendario de avaliacións

CURSO 2020/2021

 

AVALIACIÓN DATA HORARIO

CICLO/CURSO

1ª Avaliación 14-12-2020 16:30
Ed. Infantil 
15-12-2020 16:30 1º curso
18:00 2º curso
16-12-2018 16:30 3º curso
17:30 4º curso
17-12-2020 16:30 5º curso
18:00 6º curso
2ª Avaliación 16-03-2021 16:30 Ed. Infantil
17-03-2021 16:30 2º curso
17:30 1º curso
22-03-2021 16:30 6º curso
18:00 5º curso
23-03-2021 16:30 4º curso
17:30

3º curso

3ª Avaliación 14-06-2021 16:30 Ed. Infantil
15-06-2021 16:30 1º curso
18:00 2º curso
16-06-2021 16:30 3º curso
17:30 4º curso
17-06-2021 16.30 5º curso
18:30 6º curso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DATAS DE ENTREGA DOS BOLETÍNS DE NOTAS 

1ª Avaliación - 22 de decembro de 2020

2ª Avaliación - 26 de marzo de 2021

3ª Avaliación22 de xuño de 2021

 

 

Os resultados da avaliación do alumnado en educación primaria expresaranse nos termos de Insuficiente (IN) para as cualificacións negativas, Suficiente (SU), Ben (BE), Notable (NT) ou Sobresaliente (SB)  para as cualificacións positivas. A estes termos achegaráselles unha cualificación numérica, sen empregar decimais, nunha escala de un a dez, coas seguintes correspondencias:   

- Insuficiente - 1, 2 , 3 ou 4

- Suficiente - 5

- Ben - 6

- Notable - 7 ou 8

- Sobresaliente - 9 ou 10

Os resultados da avaliación das competencias clave reflectiranse na acta de avaliación final de cada curso, expresándose nos termos de «Insuficiente (IN)», para as cualificacións negativas, e «Suficiente (SU)», «Ben (BE)», «Notable (NT)» ou «Sobresaliente (SB)», para as cualificacións positivas.

Os equipos docentes poderán propoñer o outorgamento dunha mención honorífica aos alumnos e ás alumnas que superasen todas as áreas da etapa e obtivesen sobresaliente ao rematar educación primaria nunha área ou en varias e que demostren un rendemento académico excelente. A proposta de «Mención honorífica» farase constar na acta de avaliación.

 

 

Powered by Drupal - Design by artinet