Atención á diversidade

VIDEOS PARA TRABALLAR A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE CO ALUMNADO

Traballando co  alumnado a diversidade conseguiremos que coñezan e  valoren as diferenzas, fomentando,  ao mesmo tempo, a aceptación e a comprensión. Estes vídeos  axudan  a que se sensibilicen co tema.

ALUMNOS ACNEAE

Os  ACNEAE (Alumnos Con Necesidades Específicas de  Apoio Educativo) por condicións  personais ou historia escolar é  unha das categorías que se establecen na LOMCE, concretamente no punto cincuenta e sete, apartado 2, que modifica o artígo 71 da LOE. Sen embargo, esta categoría non está definida na LOMCE e na maioría das comunidades autónomas de España non se  regulou.  Cando o alumnado se pode considerar  ACNEAE por condicións personais? Se picades na imaxe atoparedes algunhas orientacións para aclarar esta cuestión.

TRASTORNOS XERALIZADOS DO DESENVOLVEMENTO

Se picades na imaxe atoparedes un traballo no que, dunha forma sinxela, acércanos ao trastorno autista, ao síndrome de Asperger, ao síndrome de Rett, ao trastorno desintegrativo infantil e ao trastorno xeralizado do desenvolvemento non especificado. Tamén se ofrecen pautas para atender ás necesidades educativas destes alumnos

 

AUTISMO E SINDROME DE ASPERGER

Infografía na que, dunha forma desenfadada, comparamos  os                             Se picades na imaxe teredes máis información sobre

os dous perfís:                                                                                                  o síndrome de Asperger:

                        

O DESDOBRE E OS AGRUPAMENTOS FLEXIBLES

O desdobre e o agrupamento flexible  son dúas medidas de atención á  diversidade, dúas formas de organizar e rentabilizar o reforzo

educativo ordinario.

Para saber máis sobre este tema preme na imaxe

ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO

Enténdese por alumnado específico de apoio educativo aquel que requira, de forma  temporal ou permanente, apoios ou provisións educativas diferentes ás ordinarias por presentar necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, por altas capacidades intelectuais, por incorporarse tardíamente ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar.

Picando na imaxe atoparedes información sobre o alumnado específico de apoio educativo.

 

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

A atención á diversidade pode considerarse como o conxunto de meddas e accións que teñen como finalidade adecuar a resposta educativa  ás diferentes características e necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado.

Se picades na seguinte imaxe coñeceredes o Decreto que regula a Atención á diversidade do alumnado na Comunidade Autónoma de Galicia.

Powered by Drupal - Design by artinet