Composición do Consello Escolar

Esta é a composición do Consello Escolar para este curso 2021/2022:  

CONSELLO ESCOLAR CURSO 2021/2022
EQUIPO DIRECTIVO

XOSÉ RODRÍGUEZ IGLESIAS

Mª DEL PILAR ALONSO FERNÁNDEZ

Mª DOLORES FORMOSO GONZÁLEZ                  

REPRESENTANTES DO PERSOAL DOCENTE

Mª JOSÉ CASAS GONZÁLEZ 

EVA VIDAL FERRO

Mª TERESA SOTELO VÁZQUEZ

Mª JOSÉ GONZÁLEZ CID

Mª ISABEL VÁZQUEZ GONZÁLEZ

REPRESENTANTES DOS PAIS/NAIS

ANTONIO CONDE LOUREIRO 

EVA MARÍA FERNÁNDEZ MASSA 

PATRICIA CAMBA FERNÁNDEZ

SOLEDAD CORTÉS SUÁREZ

REPRESENTANTE DA ANPA SANDRA LUCÍA IGLESIAS GONZÁLEZ
REPRESENTANTE DO PERSOAL NON DOCENTE MILAGROS GÁNDARA OLEA
REPRESENTANTE DO CONCELLO FRANCI STELLA ESTRADA MOSQUERA 

I.- ¿QUE É O CONSELLO ESCOLAR?

O Consello Escolar do centro é o órgano a través do cal participan os distintos membros da comunidade escolar na organización do Centro.

II.- ¿QUEN COMPÓN O CONSELLO ESCOLAR DO CEIP PROFESOR ALBINO NÚÑEZ?

- O director, que é o seu presidente.

- A xefa de estudos.

- Cinco profesores/-as elixidos/-as polo Claustro.

- Cinco representantes dos pais/nais ou titores legais dos/-as alumnos/-as (un/unha deles/-as proposto/-a pola ANPA).

- Unha representante do persoal de administración e servizos.

- Un/unha concelleiro/-a ou representante do Concello de Ourense.

 - A secretaria do centro, que actuará como secretaria do consello.

 III.- ¿CALES SON AS COMPETENCIAS DO CONSELLO ESCOLAR?

 

Powered by Drupal - Design by artinet