Gallego

S1902014 Novas ferramentas para a ensinanza da educación artística

Summary: 

O próximo 2 de outubro comezará no CAFI o curso "Novas ferramentas para a ensinanza da educación artística"
Gallego

Obxectivos:

1.Aumentar a creatividade do alumnado, buscando a mellora das habilidades sociais, da súa conduta e do seu rendemento académico.

2.Potenciar o traballo en equipo usando novas metodoloxías no proceso de ensino e aprendizaxe da educación plástica.

3.Ampliar as posibilidades como educador obtendo ferramentas didácticas propias da arte.

Contidos:

1.Zentangle, bases teóricas e iniciación

2.Aplicacións prácticas da técnica Zentangle na aula

3.A arte como linguaxe universal, catalizador e canle de expresións e emocións

Inscríbete en Fprofe co código da actividade: S1902014

Datas: 2-9-16-23-30 de outubro

Lugar :CAFI

Horario: 18-21h

Número de horas totais: 15

S1902014 Novas ferramentas para a ensinanza da educación artística

S1801072 - Metodoloxías activas e recursos dixitais en educación física

Gallego

Esta actividade está enfocada para que o profesorado de Educación Física poida iniciarse nunha nova metodoloxía baseada na comunicación que potencia a implicación responsable do alumno e leva consigo a satisfacción e enriquecemento de ambos. Caracterízase porque o alumno é o protagonista da súa aprendizaxe.

 

Con esta actividade queremos abordar os seguintes obxectivos:

 1. Explorar as posibilidades educativas de recursos dixitais na Educación Física.
 2. Coñecer metodoloxías que potencien a descuberta guiada, o traballo por retos e a cooperación.
 3. Gamificar o ensino co fin de potenciar a motivación, a concentración e o esforzo.

 

E traballaremos os seguintes contidos:

 1. Recursos dixitais aplicables á Educación Física.
 2. Metodoloxías activas para o desenvolvemento do currículo.
 3. Uso de estruturas cooperativas.

 

Os relatores do curso serán:

 • Carlos Velázquez Callado. Traballo por retos e a cooperación
 • Andrés Izquierdo García: Gamificación, flipped classroom e mobile learning.

 

As datas de realización da actividade son:

 • 23 - 03 - 2019: de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00.
 • 29 - 03 - 2019: de 16:30 a 23:00.
 • 30 - 03 - 2019: de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00.

 

Para máis información preme no enlace.

 

 

Metodoloxías activas
Metodoloxías activas

Felicitación de Nadal 2018

Summary: 

O CAFI deséxavos unhas felices festas!
Gallego
Felicitación de Nadal 2018
Felicitación de Nadal 2018

C1703007: III Encontros de intercambio de experiencias educativas. Compartindo boas prácticas

Summary: 

Desenvolveranse no CFR da Coruña, salón de actos da UNED os días 25 e 26 de abril e o 2 de maio.
Gallego

III Encontros de intercambio de experiencias educativas. Compartindo boas prácticas

Competencias profesionais:

Educador/a guía no proceso ensino-aprendizaxe - Didácticas específicas, metodoloxías, TAC e Afín.

Investigador/a e innovador/a - Realización e execución de propostas.

Forma de participación: Presencial

Modalidade: Encontros

Referencia: C1703007
Centro de formación e recursos: A Coruña
Temporalización:  25/04/2018  -  02/05/2018
Data límite de inscrición: 16/04/2018
Lugar: CFR A Coruña
Prazas:  200

Horas totais

Horas presenciais: 12
Horas non presenciais: 0
 

Destinatarios: Todas as ensinanzas

Corpos e especialidades

511 - Catedráticos de ensino secundario
590 - Profesores de ensino secundario
591 - Profesores técnicos de formación profesional
592 - Profesores de escolas oficiais de idiomas
593 - Catedráticos de música e artes escénicas
594 - Profesores de música e artes escénicas
595 - Profesores de artes plásticas e deseño
596 - Mestres de taller de artes plásticas e deseño
597 - Mestres

Criterios de selección:Os criterios xerais do plan anual de formación

Obxectivos

1.Dinamizar e impulsar a reflexión sobre a práctica educativa nos centros escolares.

2.Presentar experiencias educativas innovadoras e coñecer recursos, materiais e iniciativas que favorezan a innovación na aula.

3.Construír unha comunidade de intercambio de boas prácticas educativas.

Contidos

1.Retos educativos da sociedade actual.

2.Innovación educativa e mellora dos procesos de ensino-aprendizaxe nas aulas.

3.Ensino por competencias e implicacións didácticas no centro educativo.

4.Estratexias innovadoras nos procesos de aprendizaxe.

5.Experiencias de aula nos centros educativos.

6.Liñas actuais de investigación didáctica.

 

 

 

Horario
Día Horas Duración Observacións
25/04/2018 17:00  -  21:00 4.0 horas III Encontros de intercambio de experiencias educativas. Compartindo boas prácticas
26/04/2018 17:00  -  21:00 4.0 horas III Encontros de intercambio de experiencias educativas. Compartindo boas prácticas
02/05/2018 17:00  -  21:00 4.0 horas

III Encontros de intercambio de experiencias educativas. Compartindo boas prácticas

 

Asesor responsable da actividade

Asesor:  FOLGAR CASTELO, MARÍA ARÁNZAZU

Enderezo Electrónicoaranchafolgar@edu.xunta.es

cartaz boas prácticas
cartaz boas prácticas

S1702046 Xornadas Xosé Calviño. Ciberconvivencia Positiva: Educando en rede

Summary: 

Gallego
Os vindeiros días 17,18 e 19 de abril, celebraranse no IES Xelmírez I as "Xornadas Xosé Calviño" no que se tratará o tema da Ciberconvivencia positiva: Educando en rede
Os obxectivos son os seguintes: Identificar e xestionar as emocións,  compartir actitudes positivas, coñecer estratexias para educar no uso das redes sociais, comprender as principais características e dinámicas da convivencia nos centros e nas redes sociais. 
Trataránse os seguintes contidos: Roles, dinámicas e aprendizaxe de prevención do acoso e ciberacoso escolar, as redes sociais como espazos de relación dos adolescentes, acoso e ciberacoso escolar. Definicións e características, cibermentoría, fomento da convivencia nos centros educativos. 

Datas: 17,18 e 19 de abril

Lugar de celebración: IES Xelmírez I

Número de horas: 12h

Enlace a fprofe: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=85925

 

Xornadas
Xornadas

Convocatoria eduMOTIVAcon 17/18

Summary: 

Aberto o prazo de solicitude ata o 28 de febreiro de 2018
Gallego

Este programa educativo ten como obxectivo ofrecer aos centros de ensino non universitario galegos experiencias de diferentes persoeiros de recoñecido prestixio e relevancia na sociedade galega e que destacan en diferentes campos profesionais, para así fomentar no alumnado valores como a motivación, o esforzo, a curiosidade, o pensamento crítico e o traballo en equipo.

Trátase de fortalecer os procesos de ensino e aprendizaxe que os docentes desenvolven nas aulas a través das distintas disciplinas curriculares ou proxectos nos que traballan co alumnado, con achegas que os complementen mediante charlas, obradoiros ou visitas que cada persoeiro propón.

Plataforma web

Este proxecto dispón dunha plataforma web para dar soporte a toda a información, as experiencias dispoñibles, as que se desenvolven nos centros, as solicitudes e a participación nas redes sociais.

Toda a información desta iniciativa atópase na ligazón: http://www.edumotiva.gal

Destinatarios: Centros docentes de ensino non universitario públicos e concertados

Prazo de solicitude: ata o 28 de febreiro de 2018.

Procedemento:

Na web do proxecto en experiencias dispoñibles, escóllese o persoeiro no que se teña interese en solicitar a súa colaboración, o responsable do equipo directivo cubre o formulario cos datos do centro docente, escolle a actividade ou actividades que mellor se adapten ao seu contexto , contextualiza a petición e  dálle a enviar.

Valóranse as solicitudes recibidas e organízase a viabilidade delas con cada persoeiro que participa no proxecto, para así iniciar o traballo no centro educativo.

Cada centro docente no que se desenvolva unha experiencia comprométese a facer difusión dela nalgún medio dixital (web do centro, blog de proxecto, revista dixital, difusión nos medios…)  e enviar a publicación ao enderezo electrónico  edumotiva@edu.xunta.es.

Para calquera dúbida:

eduMOTIVAcon
eduMOTIVAcon

S1702002 Introdución ao software de análise deportiva para deportes colectivos

Summary: 

A partir do próximo 5 de setembro de 2017 dará comezo un curso programado para o profesorado das familias de ciclos formativos: Actividades físicas e deportivas, grao medio e superior e Ensinanzas técnico deportivas "Introdución ao software de análise deportiva para deporte colectivos".
Gallego

Os obxectivos deste curso inclúen: 
1- Afondar no coñecemento de novas tecnoloxías aplicadas á edición de informes técnicos nos deportes de equipo
2- Manexar de xeito fluído e con axilidade un dos programas más empregados para o análise do xogo en deportes colectivos, o programa Nacsport
3- Ser máis eficientes na recollida e tratamento da información

 

Temporalización : 5 e 6 de setembro

Horas curso: 10 horas

Lugar de celebración: CAFI

Enlace fprofe: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaConsultaPublica.do?DIALOG-EVENT-ver=ver&cod_actividade=78301

software deportivo
software deportivo

G1601071 Educar en prevención da dopaxe

Summary: 

O obxectivo do curso é educar e formar en materia de prevención e loita contra a dopaxe facilitando ferramentas profesionais aos docentes responsables da actividade física. Trátase dun curso semipresencial, con 16h na Rede e 4h presenciais
Gallego

Data de comezo: 18 de abril

Data de finalización: 5 de maio

Sesión presencial: 9 de maio de 16 a 20h

Lugar de celebración da parte presencial: CAFI

Número de horas totais: 20h

Enlace a fprofe: https://www.edu.xunta.es/fprofe/procesaInicio.do?DIALOG-EVENT-verAct=verAct&cod_actividade=74043

Enlace á aula virtual: http://cursos.aepsad.gob.es/aulaVirtual/login/index.php

Prevención da dopaxe
Prevención da dopaxe

S1601088 O xadrez como ferramenta educativa

Summary: 

O próximo día 9 de febreiro comezará no CAFI no curso presencial "O xadrez como ferramenta educativa", nas seguintes datas 9,16,23, de febreiro, 2, 8 e 15 de marzo.
Obxectivos: 1.Coñecer as normas básicas polas que se rexe o xadrez e as súas posibilidades didácticas. 2.Desenvolver actividades e xogos encamiñados a iniciar ao alumnado no xadrez. 3.Integrar o xadrez como contido e recurso interdisciplinar que favorece o desenvolvemento competencial. Contidos: 1.Coñecemento das normas básicas polas que se rexe o xadrez. 2.Realización de xogos e actividades baseados no xadrez. 3.Catalogación de recursos didácticos para a implementación nas diferentes áreas curriculares. 4.O xadrez como recurso didáctico que potencia a adquisición das competencias.
Gallego

Data de comezo: 9 de febreiro

Data de finalización: 15 de marzo

Horario: de 18 a 21h, excepto o 8 e o 15 de marzo de 17 a 21h.

Lugar de celebración: CAFI. Aula Biblioteca

Número de horas totais: 20

Enlace a fprofe: https://www.edu.xunta.es/fprofe/detalleActividade.do?DIALOG-EVENT-consultar&clave=

xadrez
xadrez

Instrumentos e estratexias para a detección do abandono escolar temperán

Gallego

Podes acceder á aula virtual do proxecto facendo clic na seguinte ligazón: All Aboard

All Aboard
All Aboard