HORARIO CURSO ESCOLAR 2021-22

O horario continuo aprobado polo Consello Escolar en xullo NON ESTÁ A DÍA DE HOXE APROBADO pola Xefatura Territorial, a pesar de que se solicitou entón a súa aprobación.

Polo tanto, ante a inminencia do comezo do curso vémonos obrigados a manter provisionalmente durante o presente curso o horario tradicional do centro (o do curso 19/20), que é o seguinte:

LUNS

  • HORA INICIO CLASES: 9:00
  • HORA REMATE CLASES MAÑÁ: 14:30
  • HORA INICIO CLASES TARDE: 16:30
  • HORA REMATE CLASES TARDE: 18:10

DE MARTES A VENRES

PROCEDEMENTO E CALENDARIO RECLAMACIÓNS 1º BACHARELATO E ESO

Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

PROCEDEMENTO E CALENDARIO RECLAMACIÓNS 2º BACHARELATO

Nesta circular poden informarse sobre o procedemento e prazos que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no 2º curso de bacharelato. Tamén inclúe modelos orientativos de solicitude. 

Instruccións e impresos para a matrícula

 

 

 

Prazo da matrícula extraordinaria:

EXAMES SETEMBRO

Aqui podes consultar o calendario dos exames de setembro.

LIBROS DE TEXTO 2021/2022

Relación de libros de texto para o curso 2021/22.

PROGRAMA ERASMUS+ "ATS STEM" (3º e 4º ESO)

O IES Xoán Montes foi, durante o curso 2020-2021, centro piloto dun programa sobre avaliación de competencias transversais STEM dentro dun proxecto Erasmus+ KA3 promovido pola Consellería de Educación, en colaboración coa USC.

O alumnado realizou unha autoavaliación sobre o seu grao de competencias transversais antes e despois da incorporación do Marco europeo de traballo de Competencias STEM, baseado en metodoloxías activas e participativas. A USC estudará e difundirá, previsiblemente en outubro, os resultados do proxecto que permitirán coñecer o grao de ditas competencias: resolución de problemas, innovación e creatividade, comunicación, pensamento crítico, capacidades metacognitivas, colaboración, autorregulación, competencias e destrezas disciplinares.

Cartel Competencias STEM. Beatriz Penas Trastoy (3ºB). CC BY-SA

Powered by Drupal - Design by artinet