PREMIOS EXTRAORDINARIOS DA ESO

A nosa alumna Rachel Elizabeth Rodríguez José acaba de obter o premio extgraordinarido da ESO ao rendemento académico correspondente ao curso 2019/20. Aparte do diploma acreditativo e o premio de 750 €, este recoñecemento figuraralle no seu expediente académico. 

Puideron acceder a esta convocatoria as alumnas e alumnos que cursasen o pasado ano académico o cuarto curso da Educación Secundaria Obrigatoria e que obtivesen no conxunto da etapa unha nota media igual ou superior a nove puntos. Os presentados deberon, así mesmo, realizar unha proba específica.

REUNIÓNS TITOR/A COAS FAMILIAS

 

As reunións do titor ou titora coas familias faranse telemáticas, polo que cada familia recibiu unha mensaxe co enlace correspondente para poder participar. De non ser así, póñanse en contacto co centro.

Este é o calendario das reunións:

 

INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS E REUNIÓNS COS TITORES

No apartado pais/nais, en INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS teñen o Manual das familias actualizado, así como o calendario do curso actual. 

As reunións de inicio do curso do titor ou titora coas familias farase este curso por mor da COVID de xeito telemático. Prevese que se organicen durante a semana do 19 ao 22 de outubro.

 

COMPROMISO COVID 19

No apartado 8 do Plan de adatación ao contexto COVID, posto en coñecemento do Consello Escolar o día 17 de setembro,  figura  o seguinte: O centro non vai establecer mecanismos para a identificación de síntomas nos alumnos á entrada ao mesmo. Pedirá ao principio do curso unha declaración responsable dos proxenitores ou titores legais, empregando para esa fin o modelo que se adxunta como anexo I a este documento.

HORARIO PRESENTACIÓNS E ASIGNACIÓN ALUMNADO GRUPOS

Consulte no documento o grupo ao que está asignado o seu fillo. En caso de ter algunha dificultade na identificación, póñase en contacto co centro por teléfono. 

Recordamos o horario e as normas de presentación: 

MÉRCORES, 23 DE SETEMBRO

2º ESO: 9:00-10:30

2º ESO A: PRESENTARANSE NA ENTRADA PRINCIPAL ÁS 9:00 

2º ESO B: PRESENTARANSE NA ENTRADA PRINCIPAL ÁS 9:10

2º ESO C: PRESENTARANSE NA ENTRADA PRINCIPAL ÁS 9:20

ACCESO E SAÍDA AULAS ALUMNADO

No documento figuran as portas de acceso ao centro/saída do centro por parte do alumnado segundo a aula á que se dirixan. 

HORARIO DEFINITIVO CURSO 20/21

           PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-21

MODIFICACIÓNS NO HORARIO DO CENTRO PARA O CURSO 2020-21:

MAÑÁS: 2 QUENDAS 

Fondo de libros

Publicadas no taboleiro do centro as listaxes definitivas de admitidos e non admitidos do Fondo de Libros

Libros de texto curso 20-21

Lista dos libros para o curso 20-21

Powered by Drupal - Design by artinet