Francés

ALUMNOS COA MATERIA DE FRANCÉS PENDENTE - CURSO 2015/2016

Plan de Pendentes. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

 DA PROPIA MATERIA DURANTE O CURSO:

 Faráse de maneira progresiva, integrando contidos anteriores nos novos contidos, dado o carácter desta materia, e, de maneira especial, mediante actividades de reforzo para aqueles alumnos que o precisen: fichas para o tratamento da diversidade individual e outros exercicios complementarios que o profesor considere necesarios para que o alumno alcance o nivel xeral da clase e poda seguir progresando.

 PENDENTES DOUTROS CURSOS E NON MATRICULADOS NO CURSO SEGUINTE:

Fonética para principiantes

PHONETIQUE FRANCAISE A L'INTENTION DES ETUDIANTS HISPANOPHONES

La langue française se différencie de l'espagnol par le grand nombre de graphèmes (plus de 130), à mettre en relation avec 37 phonèmes.

Les différences les plus remarquables entre les deux langues sont signalées ici: http://ersal.free.fr/america/pages/phonetique.htm

 

 

Alumnos pendentes de francés

Os alumnos pendentes de Francés deberán presentar as actividades das unidades 5 e 6 do Cahier antes das 14h30 do venres 24 de abril.

Os alumnos que non superen a materia a través das actividades deberán presentarse a Proba extraordinaria que terá lugar no mes de maio sendo publicada a data neste blog.

 

A xefa do departamento.

Powered by Drupal - Design by artinet