Séguenos nas redes sociais: Facebook Teis

Admisión e matrícula

Procedemento de admisión de alumnado 2018/2019 (ESO e BACHARELATO): Información ao alumnado e ás familias

Información ao alumnado e ás familias (Artigo 13 da ORDE do 12 de marzo de 2013)

 1. Normativa reguladora do procedemento de admisión

  DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (ver documento).

  ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (ver documento).

Procedemento de admisión de alumnado 2017/2018 (ESO e BACHARELATO)

 1. Normativa reguladora do procedemento de admisión

  DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (ver documento).

CALENDARIO PRESENTACIÓNS ALUMNADO CURSO 2017/2018

As presentacións desenvolveranse no salón de actos.

DÍA CURSO HORA
15 setembro de 2017 1º ESO 18:00
18 setembro de 2017 2º,3º e 4º ESO 10:00
18 setembro de 2017 BACHARELATO 11:30
18 setembro de 2017 CICLOS DE FP (RÉXIME ORDINARIO) 13:00
18 setembro de 2017 2º FP BÁSICA 16:30
18 setembro de 2017 1º FP BÁSICA 17:00
18 setembro de 2017 CICLOS DE FP (RÉXIME ADULTOS) 18:00
25 setembro de 2017 Educación Secundaria Adultos 18:00

Proceso de admisión do alumnado de formación profesional básica Curso 2017/2018

 1. Oferta inicial de postos escolares:
  Ciclo formativo Oferta inicial de postos escolares
  Básico de Informática e comunicacións 18 + 2 reserva discapacidade
  Básico de Peiteado e estética 18 + 2 reserva discapacidade
 2. Franxa horaria das ensinanzas de formación profesional básica no IES de Teis: De luns a venres, desde as 16:00 h. (excepto xoves ás 17:40 h.) ata ás 22:05 h.
 3. Prazos do proceso de admisión:
  • Prazo de solicitude de admisión: do 1 ata o 12 de setembro
  • Publicación da listaxe do alumnado admitido e non admitido: 13 de setembro
  • Prazo de matrícula: do 13 ata o 20 de setembro
 4. Normativa FP Básica, dispoñible en http://www.edu.xunta.es/fp/fp-basica

Proceso de admisión alumnado 2017/2018 (Formación Profesional)

Formación Profesional

As ensinanzas de formación profesional conducentes á obtención dos títulos de técnico e de técnico superior están organizadas en ciclos formativos de grao medio e de grao superior, respectivamente. 

Para realizar estudos nos centros docentes sostidos con fondos públicos é necesario, ademais de cumprir os requisitos de acceso, participar nun proceso de admisión.

Na páxina web da Consellería tedes toda información sobre o procedemento no seguinte enlace: http://www.edu.xunta.es/fp/informacion-xeral.

Tamén se publicou o calendario de admisión dispoñible no seguinte enlace:  http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7148.

Para cursar polo réxime de persoas adultas consultar os itinerarios formativos no seguinte enlace: http://www.edu.xunta.es/fp/itinerarios-adultos

 

Distribuir contido