Séguenos nas redes sociais: Facebook Teis

Admisión e matrícula

Procedemento de admisión de alumnado 2017/2018 (ESO e BACHARELATO)

  1. Normativa reguladora do procedemento de admisión

    DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (ver documento).

Proceso de admisión de formación profesional básica: curso 2016/2017

Ciclo formativo Oferta inicial de postos escolares
Básico de Informática e comunicacións 18 + 2 reserva discapacidade
Básico de Peiteado e estética 18 + 2 reserva discapacidade

Prazo de solicitude de admisión: do 1 ata o 10 de setembro  12 de setembro

Publicación da listaxe do alumnado admitido e non admitido: 12 de setembro 13 de setembro

Prazo de matrícula: do 12 ata o 19 de setembro 20 de setembro

Normativa FP Básica: http://www.edu.xunta.es/fp/fp-basica

Información do proceso de admisión a ciclos formativos. Curso 2016/2017

Formación Profesional

As ensinanzas de formación profesional conducentes á obtención dos títulos de técnico e de técnico superior están organizadas en ciclos formativos de grao medio e de grao superior, respectivamente.

Para realizar estudos nos centros docentes sostidos con fondos públicos é necesario, ademais de cumprir os requisitos de acceso, participar nun proceso de admisión.

Procedemento de admisión de alumnado 2016/2017 (ESO e BACHARELATO)

  1. Normativa reguladora do procedemento de admisión

    DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Información do proceso de admisión a ciclos formativos. Curso 2015-2016

Imaxe dunha ponencia

Para realizar estudos de formación profesional nos centros docentes sostidos con fondos públicos é necesario, ademais de cumprir os requisitos de acceso para cada tipo de ensinanzas, participar nun proceso de admisión.

Este proceso establece un sistema de prioridades na adxudicación de prazas para cada centro educativo e para cada ciclo formativo (e, de ser o caso, de cada módulo profesional), así como os prazos de presentación de solicitudes e de formalización da matrícula.

As ensinanzas de formación profesional conducentes á obtención dos títulos de técnico e de técnico superior están organizados en ciclos formativos de grao medio e de grao superior, respectivamente.

O prazo de presentación de solicitudes comeza o 17 de xuño.

Distribuir contido

Profesorado

Pais/Nais