Séguenos nas redes sociais: Facebook Teis

Admisión e matrícula

Proceso de admisión alumnado 2017/2018 (Formación Profesional)

Formación Profesional

As ensinanzas de formación profesional conducentes á obtención dos títulos de técnico e de técnico superior están organizadas en ciclos formativos de grao medio e de grao superior, respectivamente. 

Para realizar estudos nos centros docentes sostidos con fondos públicos é necesario, ademais de cumprir os requisitos de acceso, participar nun proceso de admisión.

Na páxina web da Consellería tedes toda información sobre o procedemento no seguinte enlace: http://www.edu.xunta.es/fp/informacion-xeral.

Tamén se publicou o calendario de admisión dispoñible no seguinte enlace:  http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7148.

Para cursar polo réxime de persoas adultas consultar os itinerarios formativos no seguinte enlace: http://www.edu.xunta.es/fp/itinerarios-adultos

 

Procedemento de admisión de alumnado 2017/2018 (ESO e BACHARELATO)

  1. Normativa reguladora do procedemento de admisión

    DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (ver documento).

Proceso de admisión de formación profesional básica: curso 2016/2017

Ciclo formativo Oferta inicial de postos escolares
Básico de Informática e comunicacións 18 + 2 reserva discapacidade
Básico de Peiteado e estética 18 + 2 reserva discapacidade

Prazo de solicitude de admisión: do 1 ata o 10 de setembro  12 de setembro

Publicación da listaxe do alumnado admitido e non admitido: 12 de setembro 13 de setembro

Prazo de matrícula: do 12 ata o 19 de setembro 20 de setembro

Normativa FP Básica: http://www.edu.xunta.es/fp/fp-basica

Distribuir contido