Séguenos nas redes sociais: Facebook Teis

Admisión e matrícula

Procedemento de admisión de alumnado 2017/2018 (ESO e BACHARELATO)

  1. Normativa reguladora do procedemento de admisión

    DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (ver documento).

Proceso de admisión de formación profesional básica: curso 2016/2017

Ciclo formativo Oferta inicial de postos escolares
Básico de Informática e comunicacións 18 + 2 reserva discapacidade
Básico de Peiteado e estética 18 + 2 reserva discapacidade

Prazo de solicitude de admisión: do 1 ata o 10 de setembro  12 de setembro

Publicación da listaxe do alumnado admitido e non admitido: 12 de setembro 13 de setembro

Prazo de matrícula: do 12 ata o 19 de setembro 20 de setembro

Normativa FP Básica: http://www.edu.xunta.es/fp/fp-basica

Información do proceso de admisión a ciclos formativos. Curso 2016/2017

Formación Profesional

As ensinanzas de formación profesional conducentes á obtención dos títulos de técnico e de técnico superior están organizadas en ciclos formativos de grao medio e de grao superior, respectivamente.

Para realizar estudos nos centros docentes sostidos con fondos públicos é necesario, ademais de cumprir os requisitos de acceso, participar nun proceso de admisión.

Distribuir contido

Profesorado

Pais/Nais