Skip to Content

Restablécese o proceso de admisión do alumnado de ESO e Bacharelato para o curso 2020-2021

Restablécese o prazo para a presentación das solicitudes de admisión (RESOLUCIÓN 5 de maio 2020, DOG 6 de maio), polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 deste mesmo mes.O impreso de solicitude pode descargarse aquí.

Por motivos de seguridade, procuraremos establecer quendas para a entrega da documentación, co fin de non concentrar as familias no centro. Por esta razón, pedimos que chamedes ao 886159802 a partir do luns 11 para acordar día e hora, e así poder ser atendidos con maior seguridade sanitaria.

1. Novos prazos do procedemento.

De conformidade co artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os demais prazos do procedemento de admisión reduciranse á metade.

2. Novos prazos do proceso:

  • Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.
  • Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.
  • Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.
  • Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.
  • Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bacharelato: do 1 ao 10 xullo. Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020.

3. Adxudicación subsidiaria de postos escolares.

Con carácter excepcional, non se constituirán as comisións de escolarización. Todas as funcións para a adxudicación subsidiaria de postos escolares que se atribúen ao dito órgano do proceso de admisión serán asumidas e desenvolvidas polos servizos territoriais de Inspección educativa de cada unha das xefaturas territoriais da Consellería.

AnexoTamaño
ED550B-G.pdf1.13 MB


blog | by Dr. Radut