Skip to Content

Inglés

Inglés

CRITERIOS AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 3º TRIMESTRE

 

 

Nos criterios de cualificación final estableceremos estas dúas posibilidades para facer a media:

 • Alumnado con traballo moi baixo ou sen traballo nesta 3ª avaliación, aplicarase este criterio:
  • Nota media da 1º e 2º avaliación (50% e 50%)
 • Alumnado que traballou ben na 3ª avaliación, aplicarase este criterio:
  • 45% a 1º avaliación + 40% a 2ª avaliación + ata 1,5 según traballo realizado.

 

Aplicaremos o criterio que máis favoreza ao alumnado (sempre puntuando sobre 10).

TAREFAS INGLÉS. TÁBOA DE ACTIVIDADES POR CURSO

CURSOS

TAREFAS

1º ESO A e B

Semana do 1 ao 5 de xuño

 • Porse ao día nos libros dixitais. Facer como mínimo dende a introducción ata o tema 6 (incluído) nun deles, ou workbook ou student's book. Quen rematara un deles, debe continuar co outro. Os que o teñan ambos libros feitos, descanso. 

Semana do 25 ao 29 de maio

 • Porse ao día nos libros dixitais. Facer como mínimo dende a introducción ata o tema 5 (incluído) nun deles, ou workbook ou student's book. Lembrade que ao remate do curso teñen que estar feitos os exercicios ata o tema 6 tanto no workbook coma no Student's Book.

 • Escoita a canción SING FOR THE CLIMATEe fai un debuxo que represente a mensaxe que se pretende transmitir.

Semana do 18 ao 22 de maio

Porse ao día nos libros dixitais. Facer, como mínimo, dende a introducción ata o tema 5 (incluído) nun deles, ou homework ou student's book. Lembrade que ao remate do curso teñen que estar feitos os exercicios ata o tema 6 en ámbolos dous libros. 

Quen xa o teña feito, descanso. 

Semana do 11 ao 15 de maio

Semana do 4 ao 8 de maio

 • Porse ao día nos libros dixitais. Facer mínimo dende a introducción ata o tema 3 (incluído) nun deles, ou workbook ou student's book. Os que xa o teñan feito, descanso.

Semana do 27 ao 30 de abril

 • Seguiremos traballando no libro dixital. Dende INTRODUCTION ata o TEMA 6 (incluído) tanto do WORKBOOK coma no STUDENT'S BOOK.

 • Ver o vídeo deste link: VERB TO BE e escribir nun papel un resumo do que explica e facer o QUIZ que hai baixo o video.

https://www.engvid.com/basic-english-grammar-to-be/

https://www.engvid.com/basic-english-grammar-to-be/#quiz

Semana do 20 ao 24 de abril

Semana do 14 ao 17 de abril (instrucións xerais)

 • https://www.oxfordowl.co.uk/ Tedes que entrar nesa páxina. Nela podedes acceder gratuitmente ao contido. Debedes premer en My  class  login e escribir as claves que escribo a continuación. Tedes que escoller un libro para ler. Podedes ler tódolos libros que queirades. A miña recomendación é History's Marvellous Mistakes ou Great Artists

My class name: 1ESO

My class password: IESSOUTOMAIOR 

1º ESO C

Semana del 1 al 5 de Junio:

https://es.padlet.com/gorettires/3qrmru4wj0tbd8z8

Semana del 25 al 29 de Mayo:

https://es.padlet.com/gorettires/qveak0ls458phvj9

Semana del 18 al 22 de Mayo

https://es.padlet.com/gorettires/9p9cj1l6d3mmxcxq

Semana del 11 al 15 de Mayo

https://es.padlet.com/gorettires/3qrmru4wj0tbd8z8

Semana del 4 al 8 de Mayo

https://padlet.com/gorettires/9p9cj1l6d3mmxcxq

Semana del 27 al 30 de Abril

Semana del 20 AL 24 de Abril

Semana del 14 al 17 de Abril:

2º ESO A

semana do 1 ao 5 de xuño

WORKBOOK: PG 52-53

Ver o vídeo deste link HOW TO WRITE A BASIC PARAGRAPH e escribir nun papel un resumo do que explica e facer o QUIZ que hai baixo o video.

semana do 25 ao 29 de maio.

Mirade este conto e escribide: 5 exclamation sentences. 5 interrogation sentences. 1 sentence with colons.

https://watch.vooks.com/videos/the-day-punctuation-came-to-town

 

exercicios do WORBOOK: PG 44-45, 48, 51 e 52.

 

semana do 18 ao 22 de maio.

SEGUIDE ACCEDENDO AO MESMO ENLACE PARA REMATAR E COLGAR TAREFAS NA PADLET.


Para esta semana tedes que facer o proxecto do workbook: px 140-141 en conxunto coa do libro. Podedes mandar un word ou unha foto ao meu email.

 

Semana do 11 ao 15 de maio

 • Xa tedes un libro de lectura asignado (All about Britain), pero se queredes ler mais ou acceder a máis libros, podedes rexistrarvos gratuitamente na seguinte enderezo web:  https://app.burlingtonenglish.com/account/login Tendes que premer en  New User e crear un perfil persoal, con usuario e contrasinal propios.

2º ESO B e C

Semana do 1 ao 5 de xuño

 • Porse ao día nos libros dixitais. Facer como mínimo dende a introducción ata o tema 6 (incluído) nun deles, ou workbook ou student's book. Quen rematara un deles, debe continuar co outro. Os que o teñan ambos libros feitos, descanso. 

Semana do 25 ao 29 de maio

 • Porse ao día nos libros dixitais. Facer como mínimo dende a introducción ata o tema 5 (incluído) nun deles, ou workbook ou student's book. Lembrade que ao remate do curso teñen que estar feitos os exercicios ata o tema 6 tanto no workbook coma no Student's Book.

 • Listen to the song SING FOR THE CLIMATEand do the following:

  - Record yourself singing it and send me the file (whatsapp or email).

Semana do 18 ao 22 de maio

Porse ao día nos libros dixitais. Facer, como mínimo, dende a introducción ata o tema 5 (incluído) nun deles, ou homework ou student's book. Lembrade que ao remate do curso teñen que estar feitos os exercicios ata o tema 6 en ámbolos dous libros. 

Quen xa o teña feito, descanso. 

Semana do 11 ao 15 de maio

Semana do 4 ao 8 de maio

 • Porse ao día nos libros dixitais. Facer mínimo dende a introducción ata o tema 3 (incluído) nun deles, ou workbook ou student's book. Os que xa o teñan feito, descanso.

Semana do 27 ao 30 de abril

 • Seguiremos traballando no libro dixital. Dende INTRODUCTION ata o TEMA 6 (incluído) tanto do WORKBOOK coma no STUDENT'S BOOK.

 • Ler as 26 descripcións das personaxes de HEN.WORLD que aparecen neste link: THE HENS. CHARACTERS e escribir nun papel os nomes de cada un das personaxes de HEN.WORLD e un resumo de cada unha das que non aparecían nos videos da semana pasada.

  https://hen.world/characters/DrHen

Semana do 20 ao 24 de abril

Semana do 14 ao 17 de abril (instrucions xerais)

 • Xa tedes un libro de lectura asignado (All about Britain), pero se queredes ler mais ou acceder a máis libros, podedes rexistrarvos gratuitamente na seguinte enderezo web:  https://app.burlingtonenglish.com/account/login Tendes que premer en  New User e crear un perfil persoal, con usuario e contrasinal propios.

 • Achego dous documentos con actividades, que podedes ir facendo como un diario. Non é preciso que fagades tódalas actividades. Únicamente as que vos chamen a atención.

My 2020 Covid-19 Time Capsule

My strengths Toolkit

3º ESO A

Semana do 1 ao 5 de xuño

 • Porse ao día nos libros dixitais. Facer como mínimo dende a introducción ata o tema 6 (incluído) nun deles, ou workbook ou student's book. Quen rematara un deles, debe continuar co outro. Os que o teñan ambos libros feitos, descanso. 

Semana do 25 ao 29 de maio

 • Porse ao día nos libros dixitais. Facer como mínimo dende a introducción ata o tema 5 (incluído) nun deles, ou workbook ou student's book. Lembrade que ao remate do curso teñen que estar feitos os exercicios ata o tema 6 tanto no workbook coma no Student's Book.

 • Listen to the song SING FOR THE CLIMATEand do the following:

  - Underline and analyse the verbs, including the modal verbs

  - Circle the comparative adjectives

  - Make a list containg the nouns

Semana do 18 ao 22 de maio

Porse ao día nos libros dixitais. Facer, como mínimo, dende a introducción ata o tema 5 (incluído) nun deles, ou homework ou student's book. Lembrade que ao remate do curso teñen que estar feitos os exercicios ata o tema 9 nun dos dous libros.  

Quen xa o teña feito, descanso. 

Semana do 11 ao 15 de maio

https://www.engvid.com/do-does-did/

https://www.engvid.com/do-does-did/#quiz

Semana do 4 ao 8 de maio

 • Porse ao día nos libros dixitais. Facer mínimo dende a introducción ata o tema 3 (incluído) nun deles, ou workbook ou student's book. Os que xa o teñan feito, descanso.

Semana do 27 ao 30 de abril

 • Seguiremos traballando no libro dixital. Dende INTRODUCTION ata o TEMA 6 (incluído) tanto do WORKBOOK coma no STUDENT'S BOOK.

 • Ver o vídeo deste link: VERB TO BE e escribir nun papel un resumo do que explica e facer o QUIZ que hai baixo o video.

https://www.engvid.com/basic-english-grammar-verb-to-be/

https://www.engvid.com/basic-english-grammar-verb-to-be/#quiz

Semana do 20 ao 24 de abril

Semana do 14 ao 17 de abril (instrucións xerais)

 • Xa tedes un libro de lectura asignado (All about Ireland), pero se queredes ler mais ou acceder a máis libros, podedes rexistrarvos gratuitamente na seguinte enderezo web:  https://app.burlingtonenglish.com/account/login Tendes que premer en  New User e crear un perfil persoal, con usuario e contrasinal propios.

 • Achego dous documentos con actividades, que podedes ir facendo como un diario. Non é preciso que fagades tódalas actividades. Únicamente as que vos chamen a atención.

 My 2020 Covid-19 Time Capsule

My strengths Toolkit

3º ESO B e C

Semana del 1 al 5 de Junio:

https://es.padlet.com/gorettires/3qrmru4wj0tbd8z8

Semana del 25 al 29 de Mayo:

https://es.padlet.com/gorettires/qveak0ls458phvj9

Semana del 18 al 22 de Mayo

https://es.padlet.com/gorettires/9p9cj1l6d3mmxcxq

Semana del 11 al 15 de Mayo

https://es.padlet.com/gorettires/3qrmru4wj0tbd8z8

Semana del 4 al 8 de MAyo

https://padlet.com/gorettires/9p9cj1l6d3mmxcxq

Semana del 27 al 30 de Abril

Semana del 14 al 17 de Abril:

Semana del 20 al 24 de Abril

 - https://padlet.com/gorettires/3qrmru4wj0tbd8z8 ( seleccionar el link y botón derecho o copiar y pegar en el buscador)

4º ESO A, B e C

Semana del 1 al 5 de Junio:

https://es.padlet.com/gorettires/3qrmru4wj0tbd8z8

Semana del 25 al 29 de Mayo:

https://es.padlet.com/gorettires/qveak0ls458phvj9

Semana del 18 al 22 de Mayo

https://es.padlet.com/gorettires/9p9cj1l6d3mmxcxq

Semana del 11 al 15 de Mayo

https://es.padlet.com/gorettires/3qrmru4wj0tbd8z8

Semana del 4 al 8 de Mayo 

https://padlet.com/gorettires/9p9cj1l6d3mmxcxq

Semana del 27 al 30 de Abril

Semana del 20 al 24 de Abril

Semana del 14 al 17 de Abril:

 

1º BACH

1 - 12 DE JUNIO

last weeks!

 

WORKBOOK: PG 37. PG 51.

VER ESTE ENLACE EN INGLÉS Y ENVIARME UN ESQUEMA DE PALABRAS NUEVAS.

VOLUNTARIO ( ver cualquier otro vídeo y explicar brevemente lo que aprendisteis) 

https://www.engvid.com/english-pronunciation-12-commonly-confused-word-pairs/

25 - 29 de mayo

TAREFA SEMANAL. ENTREGA DUN WRITING CON DATA LÍMITE DO 29 DE MAIO.

 https://padlet.com/sillaleita/n1ajsd5nldulym6n

 

 https://padlet.com/sillaleita/n1ajsd5nldulym6n

 

Pinchad en este enlace y acceded a mi padlet. Tenéis las tareas asignadas, y alguna sorpresa más…

 • TENEIS QUE DAROS DE ALTA EN EL LIBRO ONLINE. OS PUEDO FACILITAR NUEVAS CLAVES. Me las podéis pedir en mi nuevo correo: soutoquarantine@gmail.com
 • Xa tedes un libro de lectura asignado The secret diary of Adrian Mole, pero se queredes ler mais ou acceder a máis libros, podedes rexistrarvos gratuitamente na seguinte enderezo web:  https://app.burlingtonenglish.com account/login Tendes que premer en  New User e crear un perfil persoal, con usuario e contrasinal propios.

2º BACH

1 al 12 de Junio

ABAU REVISION

25 al 29 de mayo

SEE U ON THURSDAY!

A LOS QUE NO, PODEIS HACER ACTIVIDADES VOLUNTARIAS:

https://padlet.com/sillaleita/n1ajsd5nldulym6n

 

 CLASE CON ZOOM EL MIÉRCOLES 20 A LAS 11.30 Y 12.30.

https://padlet.com/sillaleita/n1ajsd5nldulym6n

 

 

Pinchad en este enlace y acceded a mi padlet. Tenéis las tareas asignadas, y alguna sorpresa más…

TENEIS QUE DAROS DE ALTA EN EL LIBRO ONLINE. OS PUEDO FACILITAR NUEVAS CLAVES. Me las podéis pedir en mi nuevo correo: soutoquarantine@gmail.com

   

INGLÉS COMUNICATIVO

1-12 XUÑO

FINISH.

25 al 29 de mayo.

ALL DONE!!

18-22 DE MAYO

 I HAVE ALL YOUR AUDIOS. WE JUST NEED TO DECIDE IF WE PUT THEM TOGETHER AND POST THEM.

 • I have corrected all your guideliness. Now you need to read them in VOCAROO and send me the audios. 

GORETTI semana del 13/04

Adjunto envío indicaciones para las tareas de esta semana. 

YOLANDA Semana do 13.04.2020

Instruccións xerais a ler por todo o alumnado de Yolanda para a semana do 13.04.2020

YOLANDA Semana do 13.04.2020

Arrquivos mencionados nas instruccións por curso:

1º ESO

CORONAVIRUS

2º ESO y 3º ESO

MY 2020 COVID-19 TIME CAPSULE 

MY STRENGTHS TOOLKIT

NOTICIAS INGLES IRENE

HOLA,

ESPERO QUE DESCANSARAIS EN ESTA SEMANA Y COGIERAIS FUERZAS.

OS ENVÍO UN ENLACE A UNA PLATAFORMA CON TAREAS PARA ESTAS PRIMERAS SEMANAS:

PARA LOS BACS:

https://padlet.com/sillaleita/cu8o7ojzdfhla1wx

 

PARA ESO 2 A-

https://padlet.com/sillaleita/o2kvzbcn1dcnzhlr

INGLES IRENE

RESUMO DE TAREFAS PARA ANTES DE SEMANA SANTA:

2º ESO- deberiamos ter feito os exercicios correspondentes ao tema 5.  ( se rematachedes cos do students, facer os do workbook). 

1º bac - WEBBOOK - UNIT 6- Ver grammar tutor and then exercise 1-3 from grammar extension.

2º bac- WEBBOK- UNIT 5- Ver grammar tutor and then exercise 1-2 from grammar extension.

 

OS DEJARÉ UN LISTADO DE SERIES VIA MAIL POR SI OS INTERESA VER EN VERSIÓN ORIGINAL.

YOLANDA30.03.2020

Achego un novo arquivo con instruccións YOLANDA30.03.2020 vixente dende o 30.03.2020 ata o 13.04.2020

INGLÉS IRENE

BAC 1

Watch this video on the passive voice. follow the video with the the text book with the explanation on pg 127

https://www.youtube.com/watch?v=vkkPswDvbA0&feature=youtu.be

do the exercises on pg 127 and then the book. pg 77

Keep up with the book online. revise conditionals. pg 65

INGLÉS IRENE

BAC 2

work for this week.

1- watch this video about modal verbs.

pay attention to modal perfects and the structure; had better!

https://www.youtube.com/watch?v=skqj4jOSQU4&feature=youtu.be

2- Read more on modals on pg 101 and do the exercices on that page and pg 67 ( transformations)

INDICACIÓNS YOLANDA

Premede no ficheiro adxunto YOLANDA16.03.2020 para ver as indicacións para facer dende o día 16.03.2020

Distribuir contido


by Dr. Radut