Documentos de centro

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

Enlace   actualizado outubro 2021

PLAN ADAPTACIÓN COVID IES POETA AÑÓN

PLAN DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO COVID DO NOSO IES, plan que inclúe como anexos o Programa de Acollida e o Plan de continxencia (como actuar en caso de positivos por Covid e/ou suspensión de clases)

enlace

PROXECTO EDUCATIVO DO CENTRO

Podes ver os documentos en formato "pdf" premendo nos enlaces salientados:

PROXECTO DE DIRECCIÓN 2021-25enlace

PLAN XERAL ANUAL 2022-23.   enlace

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 2020-21. enlace

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO E PROFESIONAL (POAP) 2020-21. enlace

PLAN DIXITAL 2022-2023 enlace

PROGRAMACIÓN ANUAL DA BIBLIOTECA 2022-2023 enlace

PLAN ANUAL DE FOMENTO DA LECTURA 19-20 enlace

PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC)enlace  actualizado xullo 2022

PROXECTO LINGÜÍSTICO 17.  enlace

PROXECTO LECTOR DE CENTRO 09.  enlace

PLAN DE CONVIVENCIA 17.  enlace    actualizado abril de 2019

BUZÓN DE CONVIVENCIA. enlace

PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. enlace

PROPOSTA DE DEFINICIÓN OPERATIVA DAS COMPETENCIAS CLAVE. enlace  

Powered by Drupal - Design by artinet