Taboleiro

PUBLICACIÓN DE NOTAS. Curso 2019-20

O 23 de xuño publicaranse as notas de todo o alumnado de ESO e adultos de forma escalonada para evitar a saturación da aplicación por recomendación dos administradores do sistema. Recibirán as cualificacións por medio de Abalar móbil. É posible que haxa algún problema para que todos as reciban ao mesmo tempo.

Os días 25 e 26 poderán solicitar aclaracións sobre as cualificacións de forma presencial no IES.

PRAZOS DE ADMISIÓN NA FORMACIÓN PROFESIONAL. Curso 2020/2021

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe o calendario de admisión das ensinanzas de Formación Profesional para o curso 2020-2021. A oferta detallada de ciclos formativos publicarase no Diario Oficial de Galicia a vindeira semana.

O prazo de presentación de solicitudes comezará o 25 de xuño ás 9 h. e prolongarase ata o 8 de xullo ás 13 h. A matriculación da primeira adxudicación de prazas comezará o 21 de xullo ás 9 h., ata o 27 de xullo ás 13 h. A continuación, unha vez se comproben as prazas que quedaron vacantes, procederase á segunda adxudicación de prazas, cuxo período de matrícula irá do 29 de xullo ás 9 h. ao 31 de xullo ás 13 h.

O calendario detallado pode consultarse no Portal de FP, no enderezo http://www.edu.xunta.gal/fp/ .

RECOLLIDA DE ORDENADORES DO PROGRAMA EDIXGAL

O alumnado de 2º ESO que aproba todas materias E-Dixgal en xuño deberá entregar o equipo en perfectas condicións (limpo e co seu correspondente maletín e cargador) antes do 30 de xuño. Se ten que presentarse en setembro a algunha materia E-Dixgal entregará o equipo antes do 5 de setembro.

No momento da entrega as familias deben asinar o documento facilitado polo centro. Deberán asinar a devolución do equipo aínda que este permanecera no IES.

O alumnado que recibiu ordenadores en préstamo por parte do centro deberá entregalo en perfectas condicións (limpo e co seu correspondente maletín e cargador) antes do 30 de xuño.

Os estudantes de 1º de ESO continuarán no vindeiro curso 2020-21 en niveis do Proxecto E-Dixgal do Centro polo que poderán dispoñer do equipo durante o período estival, facéndose cargo de todos os elementos e incorporándose ao próximo curso co material en perfectas condicións. Se non precisan o equipo poderán entregalo para que quede custodiado no centro.

n/d

IMPORTANTE: DATAS PARA A ENTREGA E RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓN E MATERIAL NO IES

 Co propósito de evitar aglomeracións de persoas no IES reservamos uns días para cada curso dentro dos prazos oficiais de cada procedemento.

FONDO DE LIBROS - AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR. Curso 2020-21

O pasado día 19 de maio foi publicada no D.O.G. a orde do 12 de maio de  2020 da Consellería de Educación convocando axudas para a participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

REEMBOLSO DO PAGO DA ACTIVIDADE SUSPENDIDA EN ANDORRA

 

Estimados pais e nais,

En relación coa viaxe a Andorra, a Dirección do centro quere informar:

FAMILIAS CON CARENCIA DE MEDIOS INFORMÁTICOS E/OU TELEMÁTICOS

Posto que o peche do centro parece que se vai prolongar máis do previsto inicialmente necesitamos coñecer que familias non dispoñen de medios axeitados para que o alumnado poda realizar e entregar traballos desde o seu domicilio.

Aínda que algúnhas tarefas simples poden realizarse co móbil non resulta útil para a presentación de traballos máis elaborados nin para estudar todas as materias nunha pantalla tan reducida. Hai ademáis tarefas que simplemente non se poden realizar co teléfono móbil.

NOTICIAS SOBRE A CONTINUACIÓN DO CURSO 2019-2020

Resolución, do 22-05- 2020, da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019-2020, se determinan as instrucións para o que resta do presente curso e se adoptan medidas de prevención e hixiene para a reapertura parcial nos centros de ensino non universitario dependentes da ConselleríaRetornase a actividade lectiva presencial, con carácter voluntario para o alumnado de segundo curso de Bacharelato e para os segundos cursos de Formación Profesional de grao Superior e de grao Medio, tanto en réxime ordinario como no caso de educación para adultos. O primeiro día de reinicio da actividade lectiva presencial será o 25 de maio, o ultimo será o 19 de xuño.

Powered by Drupal - Design by artinet