Plan de continxencia

Plan de continxencia

O plan de continxencia do centro atópase no seguinte enlace.

PLAN DE CONTINXENCIA DO IES MONTE DA VILA

Este Plan de Continxencia vese complementado polo "Plan de Continxencia ante peches de aulas ou centros educativos no contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021 (v. 2 nov 2020)

Plan de continxencia ante peches

Anexo ao Plan de Continxencia: Horario espello para o ensino a distancia

O horario espello respectará un mínimo de 30 minutos de presencialidade efectiva por sesión, estes 30 minutos comezarán a contar tras cinco minutos despois do comezo de cada sesión para respectar os aspectos recollidos na adaptación das NOF para o ensino virtual.

 

Distribuir contido