Ensinanzas Réxime Especial

Música

  • Escola de música Mayeusis
    • Probas de acceso a grado superior de Composición, Canto Lírico, Jazz, Piano Clásico-Contemporáneo
      • 23 e 24 de xuño (986 22 14 22)
  • Escola de música Estudio
    • Probas de acceso de grado profesional de Música Moderna

Ensinanzas Superiores de Deseño

INSTRUCIONS PARA O ACCESO E ADMISIÓN DO ALUMANDO ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO PARA O CURSO 2019/2020.

A información pódese topar na seguinte ligazón. O prazo de presentación de solicitudes remata o 7 de Xuño.

 

Distribuir contido