Skip to Content

Ampliación da axuda dos vales de material escolar

No Diario Oficial de Galicia do día 14 de outubro de 2022 publicouse a Resolución do 5 de outubro de 2022 de concesión directa da ampliación da axuda para adquirir material escolar, regulada na Orde do 29 de abril de 2022.

Nesta resolución establécese que os beneficiarios do vale para adquirir material escolar por importe de 50€ recibirán un vale adicional de 25€. Así mesmo, o alumnado que se incorpore a un centro docente sostido con fondos públicos ao longo do curso escolar e ata o 31 de marzo de 2023, que perciba a axuda para adquirir material escolar da Orde do 29 de abril de 2022, tamén percibirá esta ampliación.

O vale debe empregarse preferentemente na libraría/establecemento antes do 1 de decembro de 2022.

Os beneficiarios destas axudas (solicitantes ou persoas debidamente autorizadas) poderán recoller o novo vale no IES a partir do luns 17/10 no seguinte horario:

Luns, Martes e Mércores de 10:25 a 13:35.

Xoves de 09:25 a 11:35 e de 12:45 a 14:25.

Venres de 09:35 a 13:35.