Skip to Content

Reparto de libros de texto e vales para o curso 2022-2023

O reparto de libros de texto do Fondo Solidario e dos vales para adquisición de material, para o curso 2022-2023 realizarase no horario que se mostra na seguinte táboa. Rogariamos ás familias que, na medida do posible, procuren respectar dito horario:

  Martes 13 de setembro
1º ESO De 16:00 h a 16:45:00 h
2º ESO De 16:45 h a 17:30h
3º ESO De 17:30 h a 18:15 h
4º ESO De 18:15 h a 19:00 h

 

IMPORTANTE: é imprescindible que a PERSOA SOLICITANTE ou, no seu defecto, unha persoa AUTORIZADA, recolla o lote de libros do alumno ou alumna e, se é o caso, o vale.

Para autorizar a outra persoa distinta da solicitante a recoller os libros de texto e vales, é necesario entregar:

- Un documento asinado autorizando a esa persoa, onde aparezan os nomes e DNI da persoa que autoriza e da persoa autorizada.

- Unha fotocopia dos DNI da persoa que autoriza e da persoa autorizada.