Compoñentes.

Benvidos á páxina web do Departamento de Tecnoloxía

do IES Macías o Namorado de Padrón

Profesorado do Departamento. Curso 2011-2012

 

 

David Rodríguez Miguéns.

Xefe do departamento.

Imparte:

 
Informática, de 4º de ESO.
Tecnoloxías da Información e comunicación (TICs)
, de 1º de bacharelato.
Electrotecnia, de 2º de bacharelato.


Xosé Golpe Estévez

Imparte:

Tecnoloxías 2, de 2º de ESO.

Tecnoloxía, de 4º de ESO.

Ámbito científico-técnico de 3ºESO de PDC.


Esperanza Vázquez Iglesias.

Imparte:

Tecnoloxías 3, de 3º de ESO.

Tecnoloxía Industrial de Bachillerato I, de 1º de bacharelato.

Tecnoloxía Industrial de Bachillerato II, de 2º de bacharelato.