Documentación Xeral

PEC.PXA. Actividades Extraescolares 2020/21

Proxecto Educativo de Centro 2020/21 (PEC) <PDF>

Programación Xeral Anual 2020/21 <PDF>

Programación de Actividades Extraescolares e Complementarias 2020/21 <PDF>

Plan de adaptación a situación COVID-19

Plan de adaptación a situación COVID-19 <PDF>

Plan de Continxencia do Centro Educativo (Anexo VI) <PDF>

Horarios espello (para caso de confinamento) <PDF>

Libros de texto para o curso 2020/21

Libros de texto para o curso 2020/21 <PDF>

NOTA: O libro de INGLÉS de 3º ESO non mercalo ata o comezo do curso.

Adaptacións programacións 2019/20 polo Covid 19

Departamento de Filosofía <PDF>

Departamento de Lingua Galega e Literatura

Adaptación Lingua Galega 1º ESO <PDF>

Adaptación Lingua Galega 2º ESO <PDF>

Programacións didácticas 2019_2020

Programación Departamento de Filosofía <PDF>

Programación Departamento de Lingua Galega e Literatura <PDF>

Programación Departamento de Lingua Castelá e Literatura <PDF>

Programación Xeral Anual. Programa de Actividades Extraescolares e Complementarias 2019-2020

Programación Xeral Anual 2019-2020 <PDF>

Programa de Actividades Extraescolares e Complementarias 2019-2020 <PDF>

Normas de Organización e Funcionamento e Programación Xeral Anual. Actividades Extraescolares e Complementarias. Plan de Convivencia

Normas de Organización e Funcionamento <PDF>

Programación Xeral Anual 2018-2019 <PDF>

Programación de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS para o curso 2018-2019 <PDF>

Calendario de setembro 2011

VER\DESCARGAR  o calendario de exames e actividades de alumnos para setembro:

EXAMES DE BACHARELATO <PDF>

      DISTRIBUCIÓN DAS AULAS PARA OS EXAMES DE BACHARELATO:

      DÍA 1 <PDF>

      DÍA 2 <PDF>

 

EXAMES DE ESO <PDF>

DISTRIBUCIÓN DAS AULAS PARA OS EXAMES DE ESO:

      DÍA 1 <PDF>

      DÍA 2 <PDF>

NOTA: Ás cualificacións publicaranse (non se entregarán boletíns) o día 5 de setembro, ás 12 h. as de pendentes e 2º de Bacarelato e ás 21 h. as de 1º de Bacharelato e ESO.

CALENDARIO DE SETEMBRO PARA ALUMNOS <PDF>

 

Orde de validacións de estudos do galego (de 16 de xullo de 2007)

Validacións CELGA <doc>

Distribuir contido