Consello escolar

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2014

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

Curso 2014/15

 

 

Eleccións ao Consello Escolar. Horario das votacións

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2012/2013

Día 28 de novembro, mércores:

Alumnos/as .......................................  de 10:50 a 12:30 horas (para poder votar teñen que presentar o DNI)

Pais/nais ou titores legais ..................... de 20:15 a 21:30 horas (para poder votar teñen que presentar o DNI)

Profesorado ....................................... de 18:30 a 19:30 horas (para poder votar teñen que presentar o DNI)

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

Consulte ou descarge información do proceso electoral:

CONSELLO ESCOLAR


CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL

De conformidade co establecido segundo a Resolución do 6 de setembro de 2010 (DOG do 24), realizarase próximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Colexio.

A organización e a supervisión do procedemento de elección dos novos membro do Consello Escolar estará a cargo da Xunta
Electoral
que se constituirá ao efecto, e integrada por:

  • A Directora do Centro.

  • Un profesor ou profesora.

  • Un pai ou nai ou titor legal.

  • Un alumno ou alumna.

  • Un representante do persoal de administración e servizos.

Os tres últimos serán designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, redactado conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1966, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo, que será público e no que se preverá a designación e membros suplentes, celebrarase neste Centro o próximo día 3 de novembro, mércores, ás 12:30 horas.

Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar as súas candidaturas para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instruccións que figurarán nas distintas convocatorias que próximamente se farán públicas pola Xunta Electoral do Centro.

Bertamiráns, 29 de outubro de 2010.

A DIRECTORA DO CENTRO

Distribuir contido