Saltar navegación.
Inicio

Animación á lectura

CONTACONTOS PARA OS MÁIS PEQUENOS

CONTACONTOS PARA OS MÁIS PEQUENOS

LECTURAS PARA OS MÁIS PEQUENOS NO MES DE NOVEMBRO

  

     

 

 

Booktubers

Os nenos e nenas de 3ºe 4º de Primaria iniciaron a actividade Booktubers e recomendaron varios libros. Queredes coñecelos?

BIBLIOTECA VIVA

 
http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/BE_web_transp_150.png
 
 
 
 
 

    
Instalacións

O CEIP San Vicenzo ,conta con dúas aulas adicadas o servizo da Biblioteca escolar.

-Ludoteca : Destinada os alumnos/as de EI e 1º e 2º nivel de EP.Está ubicada na 1º planta do centro .

-Biblioteca: Destinada os alumnos/as de 3º,4º,5º,6º nivel de Educación Primaria.Está ubicada na entreplanta do colexio.

Recursos

Na ludoteca:

- Pizarra dixital .

-Equipo de música

-Alfombra

-Sofás , mesas , sillas

-Estanterías

-Ordenador…

Na biblioteca

- 4 ordenadores

- 2 Ipad

- Estanterías

- Mesa profesor

 - mesas alumnos , sillas

- 2 impresoras

-canón , televisor

Os libros están clasificados con pegatinas de distinta cor segín sexan de infantil , 1º 2º nivel 3º,4º nivel e 5º ou 6º nivel.

Recursos Humanos

Equipo de dinamización: responsable e integrantes.

As funcións da responsable da biblioteca escolar son:

 • Elaborar a programación anual da biblioteca escolar ,atendendoaosproxectos curriculares do centro e unha memoria anual.
 • Colaborar ao deseño e posta en práctica do Proxecto lector do centro, coordinándoo se é o caso.
 • Realizar o tratamento técnico dos fondos (seleccionar , organizar , clasificar e catalogar).
 • Informar o Claustro das actividades da Biblioteca e integrar as súassuxestións.
 • Difundir os fondos existentes e as súas posibilidades de consulta entre toda a comunidade escolar.
 • Definir os criterios para o préstamo e atender aosevizoxuntoco equipo de apoio.
 • Asesorar  o profesorado en técnicas de animación á lectura ,estratexias de dinamización ,formación de usuarios e traballo documental seleccionando e elaborando materiaisxuntoco resto do profesorado .
 • Coordinar o equipo de apoio a biblioteca escolar.

As función dos integrantes do equipo de biblioteca son:

 •  Apoiar á responsable de biblioteca na organización e dinamización desta .
 • Compilar información, materiais e recursos necesarios para o bo funcionamento do servizo .
 • Cooperar co deseño, organización e posta en marcha das actividades programadas.
 • Establecer criterios para a adquisición e actualización dos fondos da biblioteca .
 • Recoller propostas e suxestións do profesorado e o alumnado co fin de mellorar as intervencións e colaborar ao desenvolvemento da competencia lectora , o hábito lector e as habilidades de traballo intelectual.

Usos que fai o alumnado e o profesorado

Alumnado:

-Consulta de materiais de soporte impreso( revistas , obras…)

-Lectura informal.

-Préstamo.

-Consulta informática.

-Traballos escolares.

-Audición de música

-Videos e material multimedia

- Animacións a lectura cos autores de libros…

Profesorado:

-Consulta de materiais.

-         -Lectura persoal.

-        - Practica de lectura con grupo de alumnos .

-         -Préstamo persoal

-         -Préstamo para a aula.

-         -Consulta informática persoal para a aula.

-         -Demanda de servizos (orientación, guías de lectura…)

Horario e apertura

Existe un horario de apertura por parte dos grupos. Cada grupo ten una hora semanal para acudir co tutor a biblioteca a onde acuden a leer , consultar información ou para préstamo de libros.

Ademais a biblioteca está aberta nos recreos e atendida por unha persoa do equipo de biblioteca .

Cada persoa do equipo ten ademais una hora semanal para dinamizar a biblioteca, desempeñando as función mencionadas anteriormente. ( clasificar , forrar informatizar…)

A responsable ten ademais una hora de coordinación na que fai as función que lle competen citadas anteriormente

 

Biblioleo

Como o tempo acompañou o club de lectura "Biblioleo" xuntámonos á beira do río.

Que ben se está ao soliño cun libro na man! 

 

 

FINA CASALDERREY VISITA O NOSO COLE

O PRÓXIMO 22 DE MAIO VISÍTANOS FINA CASALDERREY, RECENTEMENTE NOMEADA MEMBRO DA REAL ACADEMIA GALEGA.

FALAREMOS CON ELA DE LÚA, CHAMIZO, O FARO VELLO...

Distribuir contido