Saltar navegación.
Inicio

ATENCIÓN! PROCESO DE ADMISIÓN

Atendendo ao disposto na Instruccións do 13 de marzo de 2020, provisionais dirixidas ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre a concreción das medidas a adoptar en relación á pandemia covid-19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o 16 de marzo de 2020.

PROCESO DE ADMISIÓN:

Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizá 1 semana despois do reinicio das clases.

Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a prestación das solicitudes.