Saltar navegación.
Inicio

DOS DOLMENS AOS CASTROS

A PREHISTORIA - O DOLMEN

Durante o primeiro trimestre deste curso investigamos un pouco sobre a prehistoria e os dolmens. Vivimos na Terra de Soneira e estamos rodeados destes monumentos, polo tanto temos a oportunidade de coñecelos de cerca. Resultou un tema ben interesante e motivador.

O noso obxectivo básico é...

Aprender a respectar o Patrimonio Arqueolóxico e entender a importancia do mesmo.

Pero o tema tamén nos permite...

Mellorar a expresión e a comprensión oral, e ampliar o vocabulario mediante conversas, contos e lendas.

Seleccionar material informativo ou elaborado sobre a prehistoria, obtido de diversas fontes.

Coñecer tipos de vivendas habituais na Prehistoria.

Coñecer ferramentas prehistóricas e o seu uso.

Identificar seres vivos: animais propios da Prehistoria e da actualidade.

Comprender a importancia do lume dende a época prehistórica.

Coñecer a importancia da caza, a pesca e a recolección.

Coñecer algunhas manifestacións do Neolítico. Gandería e agricultura, olería e a arte monumental.

Aproximarse ao coñecemento da cultura e a arte na Prehistoria.

Comprender a importancia do uso responsable e sostible dos recursos.

 

Todo isto queda recollido no seguinte vídeo, e no "caderno de traballo" das nenas e nenos que podedes ver na revista que aparece máis abaixo.

  

Esperamos que vos resulte tan interesante como a nós.

  

 

Caderno de traballo

 

 

O CASTRO 

Despois de ter traballado a Prehistoria e o megalitismo no primeiro trimestre, e seguindo centrados na nosa historia, adicamos o segundo trimestre aos CASTROS.

Por outro lado, aproveitamos a cercanía do Castro A CIDÁ de Borneiro, no concello veciño de Cabana, e o Castro das Barreiras que temos na propia contorna urbana de Vimianzo.

Ao igual que nos pasara co megalitismo, atopámonos cun territorio abundante nestes monumentos. E o mesmo que no trimestre anterior, unha historia que pensamos, temos a oportunidade (e o deber) de coñecer e preservar.

 

O obxectívo fundamental que pretendemos con este pequeno proxecto é que o alumnado aprenda a respectar o patrimonio arqueolóxico e entenda a importancia do mesmo.

 

Como resumo deste traballo, podedes ver o seguinte vídeo …