Secretaría

RESUMO DO PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2018/19

01/03/2018 12:38
Atlantic/Bermuda

No ficheiro adxunto hai un resumo do proceso de admisión de alumnado para o curso 2018/19

INFORMACIÓN DO PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2018/19

28/02/2018 11:10
Atlantic/Bermuda

Toda a información sobre o proceso de admisión de alumnado para o vindeiro curso 2018/19 está na sección de Secretaría desta páxina web.

LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2017/18

02/07/2017 18:43
Atlantic/Bermuda

No ficheiro adxunto está o listado de ibros para o curso 2017/18 do CEIP Nosa Señora dos Remedios.

PLANO ZONA DE INFLUENCIA DO COLEXIO

29/02/2016 22:07
Atlantic/Bermuda

No ficheiro adxunto figura o plano da zona de influencia do colexio.

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS PARA O CURSO 2018/19

27/02/2015 14:27
Atlantic/Bermuda

calendario do proceso de admisión de alumnos/as para o curso 2018/19

 

 

 

Presentación solicitudes de admisión: Do 1 ao 20 de marzo de 2018

 

Presentación documentación xustificativa, se é o caso (no caso de baremar): Do 23 de marzo ao 13 de abril de 2018 (OS DOUS INCLUÍDOS)

 

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: 23 de abril de 2018

 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO

04/04/2013 22:00
Atlantic/Bermuda

No ficheiro adxunto aparecen as Normas de Organización e Funcionamento do C.E.I.P. Nosa Señora dos Remedios.

PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO COMEDOR

04/04/2013 20:20
Atlantic/Bermuda

No ficheiro adxunto podedes ver o protocolo de funcionamento do comedor escolar do C.E.I.P. Nosa Señora dos Remedios.

SERVIZOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS DO COLEXIO

04/04/2013 20:16
Atlantic/Bermuda

O C.E.I.P. NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS CONTA COS SEGUINTES SERVIZOS COMPLENTARIOS:

TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ALUMNADO QUE LLE CORRESPONDE SEGUNDO A LEXISLACIÓN

COMEDOR ESCOLAR CON 275 PRAZAS

VACANTES PARA O CURSO 2018-19

03/04/2013 19:49
Atlantic/Bermuda

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS PARA O CURSO 2018/19

OFERTA DE VACANTES


4º EDUCACIÓN INFANTIL: 42 (6 delas NEAE)

5º EDUCACIÓN INFANTIL: 10

6º EDUCACIÓN INFANTIL: 10

1º EDUCACIÓN PRIMARIA: 2

LEXISLACION PROCESO DE ADMISION DE ALUMNOS/AS

28/02/2018 10:16
Atlantic/Bermuda

Nos ficheiros adxuntos recóllese toda a lexislación aplicable ao proceso de admisión de alumnos/as. Tamén se inclúe un ficeiro co modelo de solicitude de admisión normalizada. O calendario para este proceso de admisión a desenvolver no presente curso é o que figura nesta web noutro artigo.

Distribuir contido